Završni račun – 2022 – praktični seminar s gospođom Ksenijom Kramar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Održano: 04.12.2018. (završni račun 2018) i u obliku webinara završni račun 2020 i završni račun 2021, 05.12.2022.

Predavač

Ksenija Kramar – ovlaštena porezna savjetnica i ovlašteni revizor

Lokacija

Zagreb, Hotel The Westin

Akcija

Odobravamo popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10% na cijenu kotizacije.

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Bliži nam se kraj poslovne 2022. godine i nužno je dobro se pripremiti za završni račun, ali i prijelaz na eur-o od 01.01.2023. godine. Pripremom za završni račun trebali biste provjeriti optimiziranost svih računovodstvenih i poreznih obveza, a kontrolnim postupcima utvrditi ispravnost i eliminirati potencijalne greške.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete koji su osnovni elementi završnog računa, koje pretpostavke moraju biti ispunjene kako bi završni račun predstavljao istinitu i zakonitu sliku Vašeg poslovanja, kako se provjeravaju računovodstvene evidencije, kako se utvrđuje porezni rezultat, kako određeni prihodi i rashodi utječu na osnovicu poreza na dobit, kako prijaviti PDV za zadnje obračunsko razdoblje, kako računovodstvene politike utječu na porezni rezultat i sve o kontrolnim postupcima koji bi ukazivali na nepravilnosti i greške. Upoznati ćemo Vas i sa postupcima pripreme za što lakši prelazak na euro-o i od kada i kako podnositi financijska i porezna izvješća u eur-u, a u kojim slučajevima još u kunama. Polaznici će nakon održanog seminara dobiti opsežne radne materijale u obliku PDF prezentacije koje kasnije mogu koristiti kao priručnike u samom procesu izrade završnog računa, i prijelaza na eur-o.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju u digitalnom obliku.

Kratki sadržaj seminara

  • • Zakonska regulativa vezana uz sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava
  • • Godišnji izvještaj – popis imovine i obveza društva
  • • Računovodstvene politike i njihov utjecaj na računovodstveni i porezni rezultat
  • • Kako se provjeravaju računovodstvene evidencije
  • • Određivanje računovodstvenog i poreznog rezultata poslovanja
  • • Računovodstveni i porezni aspekt amortizacije
  • • Prihodi i rashodi i njihov utjecaj na uvećanje ili umanjenje osnovice poreza na dobit
  • • Odgođena porezna imovina
  • • Utvrđivanje poreznih obveza – priprema
  • • PDV prijava za zadnje obračunsko razdoblje
  • • Uvođenje EUR-a – pripreme i porezne prijave
  • • Vrijeme za pitanja polaznika, razmjenu iskustava i raspravu

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, snack i neformalni razgovor s predavačicom i kolegama
11:30-14:00Treći blok predavanja i vrijeme za pitanja i raspravu

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje i djelatnike odjela računovodstva, financija, poreza, nabave, prodaje, voditelje i vlasnike računovodstvenih servisa, računovođe, sve osobe koje sudjeluju u pripremi dokumentacije za završni račun.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze.

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.