Politika privatnosti

UVOD

Smart Biz d.o.o., Zagreb, Kruge 7, OIB: 48123137525 kao pravna osoba koja obavlja djelatnost organizacije poslovnih seminara, edukativnih programa, konferencija i poslovnih skupova obrađuje Vaše osobne podatke radi postizanja vlastite poslovne svrhe.
Ovom Politikom privatnosti Smart Biz d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.
Ova Politika privatnosti usklađena je sa Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tesktu GDPR).
Stupanjem u ugovorni odnos sa Smart Biz d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke.

OPĆE INFORMACIJE
I.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
Smart Biz d.o.o.
Kruge 7
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0) 1 6117 507
Email: [email protected]
Web stranica: www.smartbiz.hr

OBRADA PODATAKA
I.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obvezama, obvezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu.

Smart Biz u svom poslovanju obrađuje Vaše osobne podatke, prije, za vrijeme i nakon Vašeg sudjelovanja na edukacijama, seminarima, konferencijama ili poslovnim skupovima, prilikom posjete službenoj web-stranici ili prilikom slanja reklamnih poruka i materijala.

A.1. Osobne podatke prikupljamo prije gore navedenih aktivnosti u slučaju kada nam se javite emailom ili na drugi način sa željom za pohađanjem naših edukacija ili slično. Primjerice tada prikupljamo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, kontakt podatak, tvrtka Vašeg poslodavca, u slučaju da ste obrtnik ili fizička osoba koja o svom trošku dolazi na edukacije i Vaš OIB.

A.2. Također Vaše osobne podatke prikupljamo prije navedenih aktivnosti u slučaju da se na iste prijavite putem naše on-line prijave na službenoj stranici. Primjerice tada prikupljamo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, kontakt podatak, tvrtka Vašeg poslodavca, u slučaju da ste obrtnik ili fizička osoba koja o svom trošku dolazi na edukacije i Vaš OIB.

A.3. Vaše osobne podatke obrađujemo u slučaju da se prijavite na naš newsletter koji se nalazi na našoj službenoj web stranici. Primjerice vaše ime, email adresu.

A.4. Vaše osobne podatke Smart Biz d.o.o. obrađuje prije gore navedenih aktivnosti, točnije odašilje reklamne materijale na Vašu e-mail adresu koju je prikupio sa službenih stranica Vašeg poslodavca ili koja je javno objavljena na internetu.

Izravni marketing sukladno GDPR uredbi smatra se legitimnim interesom voditelja obrade, temeljem čega Smart Biz d.o.o. ima ovlaštenja na navedeni način nuditi Vam svoje usluge.

B.1. Vaše podatke obrađujemo za vrijeme trajanja edukacija ili slično. Primjerice radi evidentiranja Vašeg prisutstva na istima, radi izrade uvjerenja o završenoj edukaciji ili seminaru koje glasi na ime i prezime polaznika.

C.1. Vaše osobne podatke obrađujemo i nakon završenih edukacija ili slično kako bismo Vam poslali reklamne poruke putem e-maila vezano uz naše poslovanje, a koje bi Vas mogle zanimati.

Za navedeno slanje novih ponuda ovlašteni smo sukladno našem ugovornom/legitimnom interesu, budući da ste temeljem postojećeg ili ranijeg poslovnog odnosa možda zainteresirani za slične proizvode ili usluge u kojima sudjelujete ili ste sudjelovali.

Nadalje, svi Vaši osobni podaci koji se prosljeđuju trećima a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obveza ili legitimnog interesa prosljeđuju se sukladno našem nalogu (primjerice poštanske usluge, usluge održavanja web stranice, usluge e-mail korespondencije)

Smart Biz d.o.o. pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija naših reklamnih ponuda, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte te održavanje službene web stranice koja prikuplja određene podatke.

SVRHA OBRADE
I.

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je mogućnost evidentiranja svih polaznika na određene aktivnosti, osiguravanja adekvatnog prostora za održavanje aktivnosti, izrada uvjerenja o završenoj edukaciji ili slično po završetku istih koje glase na ime i prezime polaznika.

Također svrha obrade je potrebna radi osiguravanja dokaza o pohađanju polaznika u slučaju eventualnih spornih zaostalih potraživanja Smart Biz d.o.o.. Nadalje, radi zakonitog izdavanja računa na ime polaznika i slično.

Zaključno, svrha je određena u ispunjavanju legitimnog interesa radi izravnog marketinga Smart Biz d.o.o.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA
I.

Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga a u slučaju kada niste postali naš klijent brišemo u roku dvije godine.
Međutim, osobne podatke naših klijenata čuvamo na duži period, zbog zakonskih odredbi. Prema Zakonu o obveznim odnosima, trogodišnji rok zastare ili duže pri pokretanju spora.
Također, Vaše podatke – podatke postojećih ili bivših klijenata obrađujemo sve do Vašeg opozivanja odnosno zabrane korištenja Vaših podataka, na što imate pravo odjaviti se u našim newsletter e-mailovima, slanjem poruke na službenu e-mail adresu Smart Biz d.o.o. ili slanjem dopisa na sjedište društva.

II.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan granica Europske Unije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
I.

Smart Biz d.o.o. jamči odgovarajući stupanj sigurnosti fizičkim, elektronskim i administrativnim mjerama a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima, pružateljima usluga kojima je nužno iz poslovnih razloga ili su im nužni zbog obavljanja posla.

VAŠA PRAVA
I.

  • Pravo na ispravak podataka koji su netočni, nepotpuni;
  • Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;
  • Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku;
  • Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito;
  • Pravo na povlačenje privole (suglasnosti) za zaprimanje naših reklamnih ponuda.

Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva na službenu e-mail adresu ili na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opće informacije ove Politike privatnosti.

Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 17.05.2018. godine.