InHouse seminari i edukacije

Jedna od usluga koju nudimo je i organizacija InHouse edukacija pri čemu naši klijenti biraju datum, vrijeme i mjesto održavanja. Prednost InHouse edukacija nad seminarima i edukacijama otvorenog tipa je prilagođenost naručitelju edukacije i njegovom načinu poslovanja. Naši stručnjaci se pripremaju isključivo za Vaše potrebe i cijeli program edukacije je osmišljen s ciljem rješavanja konkretnog problema koji ste nam predočili, informiranju o zakonodavnim ili drugim promjenama i unaprijeđenju poslovnih procesa.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani po američkom principu po kojem u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

InHouse edukacije se koncipiraju prema potrebama klijenta pa ovisno o tome one mogu biti u obliku klasičnog predavanja, interaktivnih rasprava, praktičnih radionica, posjeta drugim poslovnim subjektima i višednevnih poslovnih savjetovanja.

Sve teme vezane za navedena područja mogu biti predmetom edukacija prema Vašim specifikacijama. Svi naši otvoreni seminari i edukacije se mogu izvesti i u obliku InHouse edukacija prilagođenih Vašim potrebama.

Obratite nam se s povjerenjem i zatražite ponudu.

U pripremi i realizaciji InHouse edukacija surađujemo isključivo s vodećim stručnjacima i predavačima za sljedeća područja:

 • Prodaja
 • Marketing
 • Management
 • Radno pravo
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Odnosi s javnošću
 • Računovodstvo i financije
 • EU fondovi
 • Javna nabava
 • Upravljanje projektima
 • Građevina i tehnika
 • Logistika
 • Upravljanje otpadom i ekologija