Saša Avirović

dipl.ing.građ. – zamjenik direktora Čistoća d.o.o. Varaždin

Nakon završetka studija na Građevinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1995. godine zapošljava se u građevinskom sektoru u kojem je radio do početka 2002. godine. Od veljače 2002. do danas radi u djelatnosti gopodarenja otpadom i komunalnom gospodarstvu. Kao praktičar, nakon sedam godina rada u djelatnosti gospodarenja otpadom i komunalnom gospodarstvu, počinje pisati radove i držati predavanja na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Od 2009. do 2013. godine bio je član Nadzornog odbora Piškornica d.o.o. – Regionalni centar za gospodarenje otpadom za četiri županije sjeverozapadne Hrvatske. Radio je kao vanjski suradnik-predavač na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Od prosinca 2021. godine radi na radnom mjestu Zamjenik direktora u tvrtki Ćistoća d.o.o. Varaždin.