Stručni suradnici

Smart Biz stručni suradnici i predavači su vodeći eksperti u svojim područjima, a njihovo znanje i iskustvo garancija su iznimne kvalitete naših edukacijskih programa.

Ana Brajković

mr.sc., MBA

Andreja Kajtaz

dipl.oec.

Kristijan Stipaničić

FAS Logistika, direktor

Darko Jukić

dipl.ing.građ.

Ksenija Kramar

Ovl. porezna savjetnica i ovlašteni revizor

Srđan Selanec Barbieri

dipl.ing.teh.

javna-nabava

Mirjana Čusek-Slunjski

dipl.iur.

Vice Božić

Direktor digitalne agencije GoAds, specijalizirane za Google AdWords i Google Analytics

Dražen Lančić

dipl.iur.

Ilija Brajković

partner u digitalnoj agenciji Kontra

Veronika Rosandić

magistra novinarstva i influencerica

Anita Šlogar

dipl.iur.

Maria Vlaho

dipl.iur.

Dragan Kadoić

ing.građ.

Siniša Begović

MBA

Iva Sušec

magistra psihologije

Zdravko Jandrić

mag.iur.

Svjetlana Lidmila

mag.iur.