Ružica Dadić

mag.oec., ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.

Stručna osoba u području javne nabave temeljem čl. 16 st. 1 t. 2 Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) te specijalist javne nabave s certifikatom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Diplomirala na smjeru Poslovne informatike Ekonomskog fakulteta u Osijeku i završila program stručnog usavršavanja „Upravljanje projektnim ciklusom“ čime je stekla dodatnih 60 ECTS bodova također na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2015. godine uključena u evaluaciju i provedbu EU projekata, što uključuje brojne projekte sufinancirane iz pretpristupnog programa IPA te Europskih strukturnih investicijskih fondova. Sudjelovala je u provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava u svojstvu člana odbora za odabir projekata te posjeduje bogato praktično iskustvo u ex-ante i ex-post kontroli provedenih postupaka javne nabave, što uključuje identifikaciju i prijavu sumnje na nepravilnosti, predlaganje prikladnih stopa financijskih korekcija i olakotnih okolnosti za njihovo umanjenje kao i iskustvo sa prigovorima na odluke o dodjeli bespovratnih sredstava te na odluke o nepravilnostima.