Izmjene i dopune Zakona o radu stupile na snagu 01.01.2023.

Od 1. siječnja 2023. godine za sve hrvatske poslodavce vrijede nova pravila definirana izmjenama i dopunama Zakona o radu. Poslodavci od početka godine moraju prilagoditi postojeće dokumente novim pravilima, a posebno obratiti pozornost na ugovore o radu koji se sklapaju nakon 01. siječnja 2023. godine. Sve postojeće ugovore o radu je potrebno razmotriti i u slučaju potrebe sklopiti dodatke. Svi poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika moraju uskladiti pravilnike o radu najkasnije do 1. srpnja 2023. godine.


Izmjenama Zakona o radu ograničava se i sklapanje ugovora na određeno vrijeme na najviše tri puta u tri godine, detaljnije se definira rad od kuće i pojavljuje se potreba za korekcijom ugovora za zaposlenike koji rade od kuće, za stalne sezonske poslove omogućava se sklapanje ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, dodatno se regulira trajanje probnog rada, povećava se satnica za rad nedjeljom, itd.
Ovo su samo neke od izmjena, a za sve poslodavce koji žele saznati više o izmjenama i dopunama Zakona o radu i novom Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada organiziran je praktični interaktivni seminar pod nazivom „Izmjene i dopune Zakona o radu i Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada“ koji će se održati 01. ožujka u zagrebačkom hotelu The Westin.


Kratki sadržaj seminara:


Izmjene i dopune Zakona o radu:
• novo određenje ugovora o radu na određeno vrijeme
• normiranje rada na izdvojenom radnom mjestu i rada na daljinu
• promjene odredbi o dodatnom radu radnika
• neplaćeni dopust radi pružanja osobne skrbi
• uvođenje prava na odsutnost s posla
• novo definiranje pojma plaće, načina određivanja plaće i primitaka na temelju radnog odnosa
• otkazivanje ugovora o radu radnicima koji nastave raditi nakon 65 godina života
• ugovaranje prava radnika članova sindikata u većem opsegu od drugih radnika
• rad putem digitalnih radnih platformi
• novo određivanje iznosa prekršajnih kazni

Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada:
• zabrana neprijavljenog rada u bilo kojem obliku
• velik broj pojavnih oblika neprijavljenog rada
• utvrđivanje početka radnog odnosa od strane nadležnog inspektora te obvezu poslodavca da prijavi navedenog radnika
• uplata kazne za svakog neprijavljenog radnika u korist državnog proračuna
• odgovornost u lancu podugovanja

Organizator Smart Biz odobrava popust na cijenu kotizacije za drugog i svakog sljedećeg polaznika iz istog poslovnog subjekta. Ovdje saznajte više o sadržaju, rasporedu i predavaču seminara.