Danijela Trgovčić

mag.iur., ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o

Stručna osoba u području javne nabave temeljem čl. 16 st. 1 t. 2 Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) te specijalist javne nabave s certifikatom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Završila je integrirani sveučilišni studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U svojem bogatom iskustvu, koje je započelo 2013. godine, sudjelovala je u postupcima javne nabave kao ovlašteni predstavnik naručitelja, pri čemu je obavljala sve radnje vezane uz istraživanje tržišta, pripremu dokumentacije o nabavi te provođenje postupka pregleda i ocjene ponuda; radila kod gospodarskih subjekata koji na tržištu nastupaju kao ponuditelji, obavljajući sve radnje vezane uz pripremu ponuda te izradu žalbi na odluke o odabiru. Pored toga, posjeduje i bogato praktično iskustvo u ex-post kontroli provedenih postupaka javne nabave (primarno javne nabave radova), što uključuje identifikaciju i prijavu sumnje na nepravilnosti, predlaganje prikladnih stopa financijskih korekcija i olakotnih okolnosti za njihovo umanjenje kao i iskustvo sa prigovorima na odluke o nepravilnostima.