Svjetlana Lidmila

mag.iur.

Rođena je 1986. godine u Zagrebu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine, dok je Pravosudni ispit položila 2013. godine. Radno iskustvo stekla je radeći kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu u Zagrebu od 2011. godine, pa sve do 2016. godine, kada je otvorila vlastiti odvjetnički ured. Ured se ponajprije bavi sljedećim pravnim granama: građanskim, trgovačkim i statusnim, radnim, obveznim i prekršajnim pravom. Koautorica je nekoliko stručnih priručnika za poslovne korisnike. Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, a pasivno njemačkim jezikom.