Andreja Kajtaz

dipl.oec.

Nakon rada u Vipnetu, dolazi u Finu gdje započinje s radom u Uredu za upravljanje politikama e-Poslovanja. Karijeru nastavlja na području PKI infrastrukture i elektroničkih usluga, u različitim organizacijskim i projektnim ulogama. Izravno je bila uključena u kompletan životni ciklus različitih proizvoda i digitalnih servisa, od razvoja, plasmana, prodaje, širenja portfelja i slično.
Treutno je na funkciji direktora sektora komercijalnih digitalnih rješenja, u čijem portfelju je arhiviranje i digitalizacija, elektroničko poslovanje, usluge povjerenja (PKI) s pripadajućim proizvodima, digitalne usluge poput eRačuna, eArhive, NIASa i slično.
U karijeri je održala veliki broj edukacija, prezentacija i seminara s ciljem širenja svijesti o uporabi elektroničkog potpisa, važnosti usluga povjerenja i korištenja elektroničkih komercijalnih javnih servisa, sa naglaskom na eRačun.