Anita Šlogar

dipl.iur.

Gospođa Šlogar se bavi savjetovanjem u projektima usklađivanja poslovnih subjekata s odredbama GDPR-a. Pravnik je s bogatim radnim iskustvom u javnoj upravi, neprofitnim organizacijama i privatnom sektoru. Specijalist je za pravna pitanja, reorganizaciju poslovnih procesa i vođenje projekata. Živi i radi u Zagrebu.