Ante Peranić

dipl.ing.građ., ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.

Diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i član Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Posjeduje 17 godina radnog iskustva u struci kao voditelj građenja, projektant i nadzorni inženjer, uključujući 8 godina iskustva u pripremi i provedbi građevinskih projekata financiranih iz EU sredstava, s iskustvom u pripremi natječajne dokumentacije, vođenju ugovora/projekata te provedbi zadaća Posredničkog tijela razine 2 (ex-ante i ex-post kontrole dokumentacije te terenske provjere provedbe projekata). Kao konzultant za tijela u Sustavu upravljanja i kontrole EU sredstvima održao je brojne edukacije vezano uz provedbu sekundarnih ugovora o radovima u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te provedbi kontrola istih od strane Posredničkih tijela u sustavu.