Ines Rohtek

mag.inf., ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.

Stručna osoba u području javne nabave temeljem čl. 16 st. 1 t. 2 Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) te specijalist javne nabave (certifikat Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske). Diplomirala na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, od 2007. uključena u provedbu EU projekata, što uključuje brojne projekte sufinancirane iz pretpristupnog programa IPA te Europskih strukturnih investicijskih fondova. Sudjelovala u pripremi i provedbi brojnih EU sufinanciranih projekata, kao i preko 100 postupaka javne nabave za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Ima bogato praktično iskustvo u ex-post kontroli provedenih postupaka javne nabave, što uključuje prijavu sumnje na nepravilnosti te predlaganje prikladnih stopa financijskih korekcija i olakotnih okolnosti za njihovo umanjenje, kao i značajno iskustvo sa prigovorima na Odluke o nepravilnostima te je do sada održala brojne edukacije iz područja javne nabave i utvrđivanja nepravilnosti. Članica je Odbora za javnu nabavu pri Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj, koji predstavlja glas poslovne zajednice po pitanju javne nabave u Republici Hrvatskoj.