Mariela Sjekavica

doc.dr.sc.

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat znanosti stječe na istoj instituciji, u području upravljanja projektima.Trenutno radi u Hrvatskim vodama, u Sektoru za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije, kao Voditeljica Službe za razvoj sustava upravljanja. Posjeduje ekspertno znanje u razvoju i implementaciji sustava upravljanja građevinskim projektima, uključivo rizike, prognostičke alate, analize i izvještavanje; kao i iskustvo u vođenju projekata tehničke pomoći i smanjenja rizika od poplava unutar ESI fondova. Posjeduje međunarodni certifikat za vođenje projekata – Certified Project Manager / IPMA LEVEL C prema International Project Management Association (IPMA) sustavu ovjere, te certifikat iz područja javne nabave.
Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja upravljanja projektima i EU financiranja te govornik na konferencijama. Pohađala je brojne tuzemne i inozemne programe usavršavanja u područjima upravljanja projektima, javne nabave te upravljanja ESI fondovima. Angažirana je kao viši predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, te je docentica na internacionalnom sveučilištu Alma Mater Europaea ECM. Vlasnica je poduzeća Ex cathedra, prvenstveno orijentiranog na pružanje usluga savjetovanja u poslovanju i edukacije.