Tamara Lachowski

Odvjetničko društvo Hanžeković&Partneri

Odvjetnica Tamara Lachowski završila je Pravni Fakultet u Zagrebu, te završila poslijediplomske i doktorske studije na temu EU prava na Pravnom fakultetu u Utrechtu u Nizozemskoj.
U 20 godina karijere, Tamara Lachowski je radila kao asistent na Pravnom Fakultetu u Utrechtu na katedri za EU pravo te je nakon povratka u Hrvatsku radila u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao voditeljica operativnog programa te je bila zadužena i za raspisivanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i evaluaciju projekata. Prije 7 godina pridružila se pravnom timu odvjetničkog ureda Hanžeković & Partneri. Tamara Lachowski specijalizirana je za pružanje pravnih usluga s posebnim naglaskom na za EU pravo i projekte financirane iz EU fondova, organizaciju javnog linijskog prijevoza, infrastrukturu i gradnju i javnu nabavu.