Dragan Kadoić

ing.građ.

Dragan Kadoić je rođen 28.05.1974 u Zagrebu. Završio građevinski fakultet, ali shvatio da ga informatika više interesira. Počinje raditi kao predavač osnovnih informatičkih vještina u Sting informatici te u Spanu. Polaže Microsoftove ispite I certificira se kao MCSE, te MCAD. Od 2002. Godine počinje profesionalno programirati poslovne aplikacije. Od 2008. Godine počinje programirati 3D aplikacije, mikro kontrolere I baviti se robotikom. U 2009. Prvi put čuje za bitcoin. Specijalizira se kao C++, C# programer. Od 2015. godine upoznaje se sa tehnologijom kriptovaluta.