David Furlan

spec.oec. et, mag. geog.

Obrazovanje je počeo na PMF-u, magistrirao na Regionalnom razvoju prostornom planiranju, nastavio na interdisciplinarnom studiju Priprema i provedba EU projekata (Pravni i Ekonomski fakultet), te završio s MBA-om – financijski menadžment, na temu Kvantifikacija društveno ekonomskih koristi infrastrukturnih projekata.
Trenutno radi kao konzultant na pripremi brojnih infrastrukturnih projekata. S više od 10 godina iskustva u radu na CBA analizama i studijama izvodljivosti stečen je velik broj referenci u vodno-komunalnom sektoru, sektoru otpada te prometnom sektoru.
Iskustvo je stečeno i u radu s brojnim međunarodnim organizacijama kao npr. EIB (kroz rad s JASPERS asistencijom), EBRD te WB. Autor je stručnih radova iz područja analize investicija te utjecaja EU fondova na ukupni regionalni razvoj RH.
Vlasnik je poduzeća DF consulting, prvenstveno orijentiranog na izradu CBA analiza i studija izvodljivosti, a kao financijski stručnjak sudjeluje u praćenju i provedbi brojnih infrastrukturnih projekata.