Službenički sustav u općinama, gradovima i županijama – praktični interaktivni seminar

Datum i vrijeme

09.07.2024. od 09,00 do 14,00 sati.

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10% na cijenu kotizacije!

Cijena

219,00 EUR + PDV

Odlukom o ustrojstvu predstavničkog tijela općine, grada, županije, formiraju se upravna tijela općine, grada, županije, u kojima rade službenici i namještenici.

Prevladava mišljenje da je služba službenika općine, grada, županije, jednostavan, dobro plaćeni posao, a uz to i bez puno rada, da je lako postati službenikom općine, grada ili županije, da služba može prestati jedino vlastitom voljom ili odlaskom u mirovinu, da je biti službenikom lako, da ne treba previše znati, da se u toj službi ne radi previše, da nema odgovornosti, da su prava službenika velika, da rade što i koliko žele, da nema kontrole nad njihovim radom, da su plaće službenika velike.

Jednom službenik, zauvijek službenik. Ulazak u sustav-jednostavan. Izlazak iz sustava-teži.

Koja je zapravo istina i kako fukcionira službenički sustav općine, grada i županije, tema je ovog seminara.

Koji je stvarni status službenika općina, gradova, županija?
Kako se postaje službenikom općine, grada, županije?
Kako prestaje služba u općini, gradu, županiji?
Propisani postupci, propisani akti.
Zablude o sigurnosti radnog mjesta službenika i namještenika općine, grada, županije.
Prava, obveze, odgovornosti službenika općine, grada, županije.
Obrazovanje, napredovanje,ocjenjivanje, klasifikacijski i platni sustav,materijalna prava-sindikat.
Što rade službenici općine, grada, županije, kako moraju raditi, što moraju znati?
Instituti vezani uz status službenika i namještenika.
Pročelnici-imenovanje, razrješenje.
Zakonski okviri, zakonska regulativa službeničkog sustava.
Podzakonski akti.
Opći akti lokalnih jedinica.
Pojedinačni akti.

Seminar rješava probleme svima koji u općinama, gradovima, županijama rade na poslovima službeničkog sustava.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

 • -Tko obavlja poslove u općinama, gradovima i županijama te koji su to poslovi
  -Kroz koje ustrojstvene jedinice rade službenici općina, gradova i županija
  -Tko su i što rade službenici i namještenici općine, grada i županije
  -Kako se postaje i prestaje biti službenikom općine, grada i županije.
 • Propisane procedure i akti
  -javni natječaj, oglas
  -prava, obveze i odgovornosti službenika/pročelnika
  -obrazovanje službenika, briga o službenicima ali i njihova velika odgovornost
  Konkretno koja i za što?
  -povrede službene dužnosti
  -odgovornost za štetu
  -udaljenje iz službe
  -ocjenjivanje, napredovanje, klasifikacijski i platni sustav, premještaji, stavljanje na raspolaganje
  -očevidnici
  -sindikat
  -primjena upravnog i neupravnog postupka
  -opći i pojedinačni akti službeničkog sustava…ustroj, plan prijma, pravilnici, rješenja…
  -prava na prigovore, žalbe, tužbe
  -nadzor rada
  -Vrijeme za pitanja i odgovore

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i vrijeme za pitanja i raspravu

Ovaj seminar je namijenjen:

-čelnicima lokalnih jedinica: načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova te županima, kako bi znali na koji način raditi u okvirima propisanog službeničkog sustava te postupati sa zatečenim službenicima, ali i zapošljavati nove,

-svim pročelnicima i ostalim službenicima općina, gradova i županija, koji rade na poslovima službeničkog sustava, da bi u svom radu poštivali, te znali primjenjivati zakonsku regulativu propisanu čitavim nizom zakona, podzakonskih akata a ujedno znali i adekvatno predlagali čelnicima opće akte te donosili adekvatne pojedinačne akte iz područja službeničkog sustava u općinama, gradovima i županijama,

-odvjetnicima koji se bave službeničkim sustavom kroz zaštitu prava i interesa službenika.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.