EU sufinancirani građevinski projekti – na što obratiti pozornost prilikom pripreme i provedbe nabava te prilikom izvršenja sklopljenih ugovora, a kako bi se izbjegle financijske korekcije – PREMIUM seminar

Datum i vrijeme

18.06.2024. od 09,00 do 15,00 sati.

Održani termini: 29.06.2020., 24.11.2020., 25.05.2021., 20.09.2021., 16.11.2021., 11.04.2022., 14.06.2022., 25.10.2022., 12.12.2022., 21.03.2023., 09.05.2023., 26.09.2023., 28.11.2023.

Lokacija

Zagreb, hotel The Westin, dvorana Panorama na 17. katu hotela

Akcija

Za drugog sudionika odobravamo 10% popusta na cijenu kotizacije, a za trećeg i svakog sljedećeg sudionika odobravamo popust od 15% na cijenu kotizacije!

Cijena

239,00 EUR + PDV

PRAKTIČNI PREMIUM SEMINAR S 3 PREDAVAČA NAMIJENJEN ZA: JAVNI SEKTOR (VODNOKOMUNALNE TVRTKE, UPRAVLJANJE OTPADOM, ZAŠTITA OKOLIŠA, PROMET, ITD.) JEDINICE LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE (OPĆINE, GRADOVI, ŽUPANIJE) I PRIVATNE TVRTKE KOJE SU UKLJUČENE U EU SUFINANCIRANE GRAĐEVINSKE PROJEKTE.

Zadnjih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj pokrenut je val investicija, sufinanciran velikim dijelom iz EU bespovratnih sredstava, dodijeljenih kroz neki nacionalni Operativni program, ili određene programe Europske Komisije.

Značajan dio bespovratnih sredstava namijenjen je ulaganju u vodni sektor, sektor zaštite okoliša, promet, regionalni razvoj, te malo i srednje poduzetništvo kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije, gdje je pred vodnokomunalne tvrtke, jedinice lokalne i regionalne samouprave, privatne tvrtke te druge institucije, kao Korisnike bespovratnih sredstava, postavljen zahtjev provedbe velikih i zahtjevnih (većinom građevinskih) projekata, uglavnom mnogo većih i kompleksnijih od onih koji se tiču njihovog uobičajenog poslovanja i podložnih kompleksnim pravilima provedbe istih. Nepridržavanje pravila, ili greške tijekom provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, padaju financijski na teret Korisnika, a što, u slučaju projekata koji financijski često premašuju financijske kapacitete Korisnika, može imati dalekosežne posljedice. Privatne tvrtke se kod EU projekata također moraju pridržavati pravila koja se u velikoj mjeri poklapaju s uvjetima javne nabave.

Sudionicima praktičnog seminara će se predstaviti najvažnija pravila te odgovarajući primjeri iz prakse s kojima su suočeni javni i privatni naručitelji kao korisnici EU bespovratnih sredstava u pogledu grešaka prilikom pripreme i provedbe postupka nabave, kao i sklapanja dodataka ugovoru, te prilikom izvršenja samih ugovora, s naglaskom na ugovore o radovima. Izvršenje ugovora o radovima uobičajeno nosi sa sobom izmjene koje se moraju provesti striktno u skladu sa zakonskim propisima te uvjetima ugovora – vrlo često u slučaju EU sufinanciranih projekata sukladno FIDIC općim uvjetima ugovora, ali pitanje je je li isto prihvatljivo i za financiranje kroz sklopljeni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Na predavanju će vam se predstaviti na koji način isto gledaju kontrolna tijela te se prezentirati primjeri gdje su korisnicima bila ili mogla biti uskraćena bespovratna sredstva zbog postupanja tijekom izvršenja ugovora.

U kontekstu gore navedenog, vrlo je bitno imati potrebna znanja vezano uz upravljanje provedbom EU sufinanciranih projekata.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Hotel u kojem će se seminar održati poštivati će najviše standarde i higijenske mjere s ciljem očuvanja zdravlja sudionika.

Kratki sadržaj seminara

Sudionicima će se predstaviti najvažnija pravila te odgovarajući primjeri iz prakse s kojima su suočeni javni i privatni naručitelji kao korisnici EU bespovratnih sredstava u pogledu grešaka:
1. prilikom pripreme i provedbe postupka nabave, kao i sklapanja dodataka ugovoru,
2. te prilikom izvršenja samih ugovora, s naglaskom na ugovore o radovima.
Izvršenje ugovora o radovima uobičajeno nosi sa sobom izmjene koje se moraju provesti striktno u skladu sa zakonskim propisima te uvjetima ugovora – vrlo često u slučaju EU sufinanciranih projekata sukladno FIDIC općim uvjetima ugovora, ali pitanje je je li isto prihvatljivo i za financiranje kroz sklopljeni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
3. Na predavanju će vam se predstaviti na koji način isto gledaju kontrolna tijela te se prezentirati primjeri gdje su korisnicima bila ili mogla biti uskraćena bespovratna sredstva zbog postupanja tijekom izvršenja ugovora.

Prilikom predstavljanja ove teme glavna osnova koja određuje pravila postupanja i provedbe EU sufinanciranih projekata jesu uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnim sredstvima i Pravila o financijskim korekcijama, kao vrste kontrola koje provode kontrolna tijela. Isto je vrlo često apstraktna tema Korisnicima sredstava te će se upravo na konkretnim primjerima dobre i loše prakse sudionicima ista približiti.

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-10:30Prvi blok predavanja
10:30-11:00Pauza za kavu, snack i neformalni razgovor s predavačima i kolegama
11:00-13:00Drugi blok predavanja
13:00-13:30Pauza za kavu, snack i neformalni razgovor s predavačima i kolegama
13:30-15:00Treći blok predavanja

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje projekata, voditelje timova uključenih u EU projekte, direktore, djelatnike uključene u javnu nabavu, sve djelatnike uključene u EU sufinancirane projekte, načelnike, pročelnike, gradonačelnike, predstavnike lokalne i regionalne samouprave zadužene za provođenje EU sufinanciranih projekata, građevinske inženjere, vlasnike građevinskih tvrtki i sve zainteresirane osobe koje žele saznati na što moraju obratiti pozornost prilikom pripreme i provedbe nabava te izvršenja sklopljenih ugovora u EU sufinanciranim građevinskim projektima.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava, čaj i sokovi

Tijekom pauza

Snack

Slana i slatka zakuska za vrijeme pauza

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.