Kako do kvalitetne usluge prijevoza putnika u cestovnom prometu – PREMIUM seminar s 5 predavača – E&Y Savjetovanje d.o.o. i Odvjetnički ured Hanžeković & partneri

Lokacija

Zagreb, hotel Zonar

Akcija

Za drugog sudionika odobravamo 10% popusta na cijenu kotizacije, a za trećeg i svakog sljedećeg sudionika odobravamo popust od 15% na cijenu kotizacije!

Cijena

259,00 EUR + PDV

Komunalni prijevoz putnika na području gradova, odnosno županijski prijevoz putnika, obavlja se temeljem ugovora sklopljenog između prijevoznika i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22) odnosno Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).

S namjerom postizanja ciljeva Europske unije, ali i ciljeva na nacionalnoj i regionalnoj razini, sve se više jedinica lokalne samouprave odlučuje za uvođenje komunalnog autobusnog prijevoza na svom području.
S druge strane, iako županijski autobusni prijevoz postoji već duže vrijeme, a obavljao se na temelju dozvola ili koncesija, izmjenom zakonodavnog okvira ta je usluga dobila status usluge u javnom interesu. Mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na svom području određuju same županije na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana. Ono što je iznimno važno za napomenuti jest činjenica da se prijevoz na temelju dozvola ili koncesija može obavljati samo do sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007 ili do sklapanja ugovora o integriranom prijevozu putnika.

Dobro osmišljena mreža linija u kombinaciji s pravilno određenim tarifnim zonama, cijenama karata, ticketing sustavom i dostupnosti informacija o prijevozu dovodi do većeg zadovoljstva korisnika usluge, dostupnosti iste skupinama koje nisu u mogućnosti imati prijevoz vlastiti automobilom, smanjenja gužvi i emisije štetnih plinova u prometu, a i korištenju prijevoza od strane turista. Dobar primjer ovakvog uspjeha je i Grad Šibenik čiji će se rezultati prikazati kroz ovu edukaciju.

Ugovaranje javnog prijevoza putem ugovora o javnoj usluzi koje je u skladu sa zakonima EU također otvara mogućnosti prijave na različite projekte koji su sufinancirani od strane EU (primjerice, nabava novih autobusa za operatera javne usluge, ulaganje u infrastrukturu vezanu uz javni prijevoz i sl.).

Slijedom navedenog, vrlo je važno imati potrebna znanja vezana uz Ugovor o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu. Upravo zato za Vas smo organizirali ovaj praktični interaktivni seminar.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

Sudionicima će biti predstavljena važnost javnog prijevoza, najvažnija pravila i koraci te odgovarajući primjeri iz prakse potrebni za pripremu, potpisivanje i praćenje Ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Iskusni stručnjaci iz različitih polja pobliže će pojasniti:
1. Korake potrebne za uspostavu sustava javnog autobusnog prijevoza
2. Pravni aspekt i načine dodjele Ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu
3. Financijski aspekt
4. Metode praćenja i evaluacije izvršavanja Ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu
5. Integracija digitalnih alata i platformi u procesu praćenja i evaluacije izvršavanja Ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu uz stvarne primjere i probleme s kojima se susreću donositelji odluka.

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-09:30Uvod – važnost javnog prijevoza – prvi blok predavanja
09:30-11:00Koraci potrebni za uspostavu ili reorganizaciju sustava javnog prijevoza – prvi blok predavanja
11:00-11:30Pauza za kavu, snack i neformalni razgovor s predavačima i kolegama
11:30-13:00Pravni aspekt Ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu – drugi blok predavanja
13:00-13:30Financijski aspekt sustava javnog prijevoza – drugi blok predavanja
13:30-13:45Pauza za kavu, snack i neformalni razgovor s predavačima i kolegama
13:45-14:15Praćenje i evaluacija izvršavanja Ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu implementacijom digitalnih alata i platformi – treći blok predavanja
14:15-14:45Dobri primjeri implementacije sustava javnog prijevoza – treći blok predavanja
14:45-15:00Vrijeme za pitanja i odgovore predavača

Ovaj seminar je namijenjen za: jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi, županije): voditelje timova uključenih u javni prijevoz, direktore gradskih komunalnih poduzeća, djelatnike uključene u javnu nabavu, sve djelatnike uključene u javni prijevoz, načelnike, pročelnike, gradonačelnike, predstavnike lokalne i regionalne samouprave zadužene za javni prijevoz, prometne inženjere i sve zainteresirane osobe koje žele saznati na što moraju obratiti pozornost prilikom pripreme i provedbe nabava te izvršenja sklopljenih Ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava, čaj i sokovi

Tijekom pauza

Snack

Slana i slatka zakuska za vrijeme pauza

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.