Primjena FIDIC modela ugovaranja

Datum i vrijeme

18.10.2024. od 09,00 do 14,00 sati.

Održani termini: 18.10.2017., 05.12.2017., 25.04.2018., 09.10.2018., 10.12.2018., 19.03.2019. 07.06.2019., 02.12.2019., 25.02.2020., 21.09.2020., 11.06.2021., 26.10.2021., 31.05.2022., 26.09.2022.. 16.02.2023., 27.04.2023., 26.10.2023., 16.02.2024., 24.05.2024.

Akcija

Za drugog i trećeg sudionika odobravamo popust od 10%, a za četvrtog i svakog sljedećeg sudionika 15% popusta na cijenu kotizacije!

Cijena

249,00 EUR + PDV

U Hrvatskoj je primjena FIDIC ugovora doživjela veliki rast u posljednjih dvadesetak godina i sa sigurnošću se može reći da su FIDIC modeli ugovaranja najvažniji međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove. Početak korištenja FIDIC modela ugovaranja možemo povezati s projektima financiranih putem razvojnih banaka, odnosno putem fondova Europske unije, kada je financiranje projekata bilo uvjetovano korištenjem FIDIC općih uvjeta ugovora. Dodatni zamah korištenju dogodio se nakon ulaska Hrvatske u EU, iako za korištenje sredstava iz EU fondova primjena FIDIC općih uvjeta ugovora više nije nužna, ali je njihova primjena prepoznata kao poželjni model ugovaranja.

Primjenu FIDIC ugovora prati opsežna dokumentacija podijeljena po knjigama, ali je izrazito bitno i iskustvo naših stručnjaka u dosadašnjoj primjeni ove vrste ugovaranja u Hrvatskoj. Krajem 2017. godine FIDIC je izdao “nove” verzije Crvene, Žute i Srebrne knjige koje još uvijek nisu u primjeni u Hrvatskoj ali bi ubrzo mogle postati dio i naše prakse. Za sve one koji su već uključeni u projekte koji koriste FIDIC ugovore bitno je saznati i koje promjene nam donosi ovo zadnje izdanje.

Pohađanjem naše edukacije upoznati ćete se s primjenom FIDIC općih uvjeta ugovora u Hrvatskoj, saznati koje su razlike u knjigama, saznati ćete koje promjene donosi zadnje izdanje iz 2017. godine te koji bi model najviše odgovarao Vašem projektu. Kroz interaktivni pristup i raspravu moći ćete postaviti pitanja predavaču ali i razmijeniti iskustva s kolegama.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

 • Što su točno FIDIC modeli ugovaranja i kada se primjenjuju
 • Izvori prava za uporabu FIDIC ugovora (zakonska regulativa i drugi propisi)
 • Kako se FIDIC ugovori prilagođavaju zakonskoj regulativi i poslovnoj praksi u Hrvatskoj
 • Promjene koje donosi novo izdanje FIDIC ugovora u odnosu na verziju iz 1999. godine
 • Podjela FIDIC ugovora po knjigama
 • FIDIC – Crvena knjiga – uvjeti ugovora za radove visokogradnje i niskogradnje za koje je projektnu dokumentaciju izradio naručitelj
 • FIDIC – Žuta knjiga – uvjeti ugovora za postrojenja i izgradnju za koju je projektnu dokumentaciju izradio izvođač
 • FIDIC – Srebrna knjiga – ugovori po sistemu “ključ u ruke”
 • FIDIC – Bijela knjiga – ugovori o uslugama između klijenata i konzultanata
 • Ostala FIDIC izdanja i vodiči
 • Potraživanja naručitelja i izvođača
 • Načini rješavanja sporova (vijeće za rješavanje sporova, arbitraža i sudski procesi)
 • Iskustva našeg stručnjaka u primjeni FIDIC ugovora u Hrvatskoj
 • Vrijeme za postavljanje pitanja i odgovore predavača

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
sve osobe koje su već započele s radom na projektima koji su regulirani FIDIC ugovorima ali i za sve one koji ih tek planiraju, nadzorne inženjere, voditelje projekata u građevinskom sektoru i javnim poduzećima, građevinske inženjere, izvođače radova, pravnike koji se susreću s pojmom FIDIC ugovora, direktore poduzeća i vlasnike.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu i treću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za četvrtu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.