Komunalno redarstvo – što sve trebaju znati komunalni redari – praktični interaktivni seminar

Datum i vrijeme

26.06.2024. od 09,00 do 14,00 sati.

Održani termini: 27.10.2023., 29.01.2024., 18.03.2024.

Lokacija

Zagreb, Hotel The Westin

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10% na cijenu kotizacije!

Cijena

219,00 EUR + PDV

1.650,00 kn + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/2018, 110/2018, 32/2020), poslove nadzora, kojeg na temelju tog zakona obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, provode komunalni redari kao službenici tog upravnog tijela. Ovlasti komunalnih redara za obavljanja nadzora propisane su Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odlukom/odlukama o komunalnom redu i posebnim zakonima. Znači, komunalni redari imaju čitav niz nadležnosti propisanih različitim vrstama drugih zakona. Upravno tijelo unutar kojeg su komunalni redari u radnom odnosu kao službenici, ima ovlasti vezane uz rad komunalnih redara. Našim praktičnim seminarom će se obraditi sva ta područja.

Što i kako mora biti propisano odlukom/odlukama o komunalnom redu jedinice lokalne samouprave, da bi komunalni redari mogli obavljati svoje poslove te da bi upravno tijelo čiji su službenici moglo obavljati poslove provedbe te/tih odluka odnosno poslove održavanja komunalnog reda? Što je i kako propisano ostalim općim aktima jedinice lokalne samouprave, a odnosi se na rad komunalnih redara i adekvatno tome upravnog tijela kojem pripadaju? Što i kako propisuju posebni zakoni i koji su to, a odnose se na rad komunalnih redara te što sve komunalniredari moraju znati o tome? Po kojim postupovnim zakonima rade komunalni redari i kako?

Od početnog malog broja i male uloge komunalnih redara broj im, kao službenicima jedinica lokalne samouprave, raste kao što raste i obim njihovih poslova. Da li su i koliko bitni za jedinicu lokalne samouprave te za građane kao fizičke i pravne osobe?

Koja je svrha komunalnih redara? Koja im je važnost, ovlaštenja? Naređuju, nadziru, zabranjuju, prijavljuju, naplaćuju kazne na licu mjesta, surađuju sa inspekcijama, sudovima, policijom…
Komunalni redari podnose kaznene prijave, optužne prijedloge. Prekršajni nalozi, novčane kazne…
Da li su adekvatno nagrađeni za svoj rad? Da li je stručna sprema komunalnih redara adekvatna poslovima koje obavljaju? Kako rade te koje akte u svom radu mogu izdati? Usmeni nalozi, pisana rješenja.

Cilj je seminara predstaviti širinu poslova komunalnih redara kao službenika jedinica lokalne samouprave, prikazati njihove obveze i prava te im ponuditi prijedloge za jednostavnije i pravilno obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

 • Tko su i što su komunalni redari?
  Što moraju raditi? Što sve moraju znati?
  Da li obavljaju samo poslove komunalnih redara?
  Koje su novosti uvedene krajem 2023?

  • Detaljni prikaz opsega poslova komunalnih redara sa konkretnom pomoći u njihovu radu. Nadležnosti komunalnih redara prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu te odluci/odlukama predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.
  • Pregled nadležnosti komunalnih redara po pojedinim zakonima te s njima u vezi općim aktima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, koji su temelj rada komunalnih redara, s konkretnim prikazom načina i područja rada.
  • Prikaz načina konkretne primjene postupovnih odredbi Prekršajnog zakona te Zakona o općem upravnom postupku, u radu komunalnih redara.

  • Vrijeme za postavljanje pitanja, raspravu i razmjenu iskustava

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i vrijeme za pitanja i raspravu

Ovaj seminar je namijenjen:
komunalnim redarima općina i gradova koji su zaduženi za komunalni red u općinama i gradovima, pravnicima opcina i gradova, procelnicima upravnih tijela za komunalno gospodarstvo gradova i opcina, gradonacelnicima/načelnicima, policiji koja surađuje s komunalnim redarima, svim osobama koje žele više saznati o održavanju komunalnog reda i udrugama koje se bave ovom tematikom.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.