Objave

Troškovi edukacija, seminara, radionica, treninga i inhouse programa su porezno priznati troškovi

Edukacije predstavljaju najbolji način ulaganja u zaposlenike, a donose nova znanja i vještine, zadovoljstvo radnika i u konačnici bolje poslovne rezultate. Često od naših klijenata dobivamo upite vezano uz edukacije kao porezno priznate troškove pa Vam donosimo osnovne informacije o ovoj temi. Svi troškovi edukacija, seminara, treninga, radionica i inhouse obrazovnih programa su porezno priznati troškovi a neke vrste donose i dodatne porezne olakšice.

Kako bi troškovi mogli biti porezno priznati bitno je da su osobe koje sudjeluju na edukacijskim programima zaposlenici tvrtke, te da su teme edukacija povezane s djelatnostima koje poduzeće obavlja. Te djelatnosti mogu biti i one koje poduzeće planira u budućnosti, ali također i soft skills vještine koje se koriste u svakodnevnom poslovanju. Postoje dvije vrste olakšica odnosno dva načina na koji se smanjuje osnovica poreza na dobit. Prvi je način kod općeg obrazovanje zaposlenika što znači da su kvalifikacije koje zaposlenik stječe prenosive na druga područja i poslodavce. Većina edukacijskih programa spada u ovu kategoriju. Sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu mali, mikro i srednji poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit do 80% opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu, dok je ovaj postotak za velika poduzeća 70%. Drugi način je vezan uz posebno obrazovanje kojim se podrazumijeva isključivo obrazovanje za trenutno ili buduće radno mjesto kod poslodavca koji ga financira, a kvalifikacije koje se stječu nisu prenosive na buduće poslodavce. Za ovu vrstu obrazovanja mikro i mali poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit do 55% opravdanih troškova obrazovanja, srednji poduzetnici do 45% dok velika poduzeća mogu umanjiti osnovicu do 35%.

Read more