Objave

FIDIC ugovori i knjige po bojama

fidic-knjige-po-bojama

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (međunarodno udruženje savjetodavnih udruženja) ili skraćeno FIDIC osnovano je još 1913. godine sa sjedištem u Ženevi. Pod nazivom FIDIC podrazumijevamo međunarodne standarde ugovaranja za građevinske i inženjerske radove. U Hrvatskoj su FIDIC ugovori ušli u široku primjenu u zadnjih 10-ak godina , u početku primarno u projektima financiranim zajmovima razvojnih banaka ali i sufinanciranim sredstvima iz EU fondova.

Ovi modeli ugovaranja su u zadnjim godinama postali standard i koriste ih javne tvrtke i ustanove, ali i privatno financirani projekti. FIDIC opći uvjeti ugovaranja reguliraju ugovorne odnose u graditeljstvu i prevedeni su i na hrvatski jezik, a 1999. godine objavljene su četiri knjige FIDIC modela ugovaranja i to:

– Zelena knjiga koja se odnosi na kratku formu ugovora
– Crvena knjiga koja se odnosi na uvjete ugovora prema projektu naručitelja
– Žuta knjiga koja se odnosi na uvjete ugovora o projektiranju i izgradnji
– Srebrna knjiga koja se odnosi na uvjete ugovora po modelu „ključ u ruke“

S primjenom FIDIC modela ugovaranja trebali bi biti upoznati svi voditelji projekata, izvođači, predstavnici naručitelja, nadzorni inženjeri, vlasnici građevinskih poduzeća, poslovni savjetnici ali i pravnici koji se susreću s ovom vrstom ugovaranja. Krajem 2017. godine FIDIC je izdao nove verzije Crvene, Žute i Srebrne knjige koje još uvijek nisu u primjeni u Hrvatskoj ali bi ubrzo mogle postati dio i naše prakse. Za sve one koji su već uključeni u projekte koji koriste FIDIC ugovore bitno je saznati i koje promjene nam donosi novo izdanje.

Read more