Objave

Nova izdanja FIDIC modela ugovaranja

fidic ugovor

Krajem prosinca 2017. godine na međunarodnoj konferenciji u Londonu objavljena su nova izdanja FIDIC modela ugovaranja. Nova izdanja naslijeđuju izdanja iz 1999. godine, i iako još uvijek nisu u primjeni u Hrvatskoj vjeruje se da će postati standard u budućnosti. Glavni cilj promjena u novim izdanjima je manji broj sporova i veći broj uspješnih projekata. .

Na konferenciji su predstavljena nova izdanja Crvene (Uvjeti ugovora o građenju), Žute (Postrojenja i projektiranje i građenje) i Srebrne (Ugovori – ključ u ruke) FIDIC knjige, te se ona nadovezuju na izdanja iz 1999. godine. Nova izdanja neće zamijeniti starija koja se i dalje mogu koristiti, iako je preporuka FIDIC udruženja korištenje novih izdanja. Nova izdanja su zasnovana na rješavanju problema na koje su ukazivali korisnici ove vrste ugovaranja u posljednjih 18 godina, a glavni ciljevi su smanjivanje broja sporova i veći broj uspješnih projekata. Nova izdanja su i razumljivija, sa objašnjenjem svih koraka koje moraju poduzeti investitori, izvođači i inženjeri tijekom realizacije samih projekta. Vodič za korištenje novih izdanja je najavljen za kraj 2018. ili početak 2019. godine, a prijevod na hrvatski jezik još uvijek nije dostupan. U Hrvatskoj su i dalje u primjeni FIDIC modeli ugovaranja objavljeni 1999. godine, ali će se u godinama koje slijede krenuti i s primjenom novih izdanja.

Read more