Objave

Osnovno o otkazima za sve poslodavce

otkazivanje-ugovora

Radni odnosi u RH su regulirani Zakonom o Radu, a ugovore o radu prema zakonskoj regulativi mogu otkazati i poslodavci i posloprimci, i to isključivo pismenim putem. Sudske presude u slučajevima kada su poslodavci djelatnicima davali usmene otkaze o radu pokazuju da ova vrsta otkaza nema nikakvu pravnu vrijednost i radnici su vraćeni na radna mjesta. Sud je zaključio da je u ovom slučaju poslodavac uvrijedio radnikovo pravo na rad. Kao poslodavac morate jasno razlikovati dvije vrste otkaza ugovora o radu, redoviti i izvanredni otkaz.

Redoviti otkaz ugovora o radu možete uručiti djelatniku u sljedećim slučajevima:
– prestala je potreba za obavljanjem određenog posla, i to zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz),
– ukoliko radnik nije u stanju odrađivati svoje obveze iz radnog odnosa uslijed trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz),
– ukoliko radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika),
– ukoliko radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu).

Bitno je razlikovati ugovore na neodređeno i ugovore na određeno vrijeme u slučaju redovitih otkaza. Radnicima čiji je radni odnos reguliran ugovorom na neodređeno vrijeme smijete uručiti gore navedene vrste otkaza, dok za radnike koji imaju ugovore na određeno vrijeme u ugovorima mora stajati mogućnost otkazivanja.
Izvanredni otkaz ugovora o radu možete uručiti radniku u slučaju osobito teških povreda obveza iz radnog odnosa, pa kao primjer možemo navesti krađe na radnom mjestu, verbalne i tjelesne napade na kolege ili nadređene, odbijanje dolaska na posao, zlouporabe bolovanja, odbijanje izvršenja zadanih poslova, itd.

Read more