Objave

Kako odabrati kvalitetnu poslovnu edukaciju i zašto je Smart Biz brend garancija kvalitete u organizaciji poslovnih programa

Ulaganje u znanje je najbolji način zadržavanja kvalitetnih djelatnika i ostvarivanja boljih poslovnih rezultata. U odabiru poslovnih edukacija treba biti pažljiv i obratiti pozornost na određene činjenice prema kojima možete prepoznati o kakvom se organizatoru radi, kakvi su predavači i konačno kvaliteta same edukacije. Ukoliko organizatori u želji za većom zaradom ili sa značajno nižim cijenama organiziraju rad u prevelikim grupama kvaliteta edukacije je u tom slučaju bitno smanjena, a interakcija s predavačem i kolegama otežana. Također morate istražiti tko su predavači s kojima određena edukacijska kuća surađuje i na kojim lokacijama se edukacije održavaju te što je sve uključeno u cijenu kotizacije (tiskani radni materijali, uvjerenja o pohađanju, snack, kava, čaj, sokovi, ručak, i slično). Društvene mreže poput Linkedin-a i Facebook-a mogu biti dobar pokazatelj ali je potrebno obratiti pozornost na bitno. Broj like-ova određene FB stranice ne predstavlja realnu sliku ali fotografije sa edukacija i objave mogu biti pokazatelj kvalitete.

Potvrda naše kvalitete je preko 500 hrvatskih poslovnih subjekata koji su nam u protekle 3 godine ukazali povjerenje i sudjelovali na našim otvorenim i inhouse edukacijskim programima. Smart Biz seminare i edukacije vode isključivo vodeći hrvatski stručnjaci za svoja područja, programi se održavaju u zagrebačkom hotelu The Westin – 5*, grupe su ograničene i osmišljene tako da je maksimalni broj sudionika onaj koji osigurava visoku kvalitetu edukacije, komunikacija s predavačima je moguća prije održavanja edukacije i do 7 dana nakon održane edukacije, svi sudionici dobivaju profesionalno tiskane radne materijale (mogu se kasnije koristiti kao priručnici i podsjetnici na usvojena znanja) i uvjerenja o pohađanju programa (izdani na ime polaznika), kavu, čaj, sokove, zakusku i ručak ukoliko se radi o cjelodnevnom seminaru. Broj sudionika je pomno osmišljen za svaki pojedinačni seminar na način da svi sudionici imaju dovoljno vremena za postavljanje pitanja predavaču, diskusiju i razmjenu iskustava s kolegama. Održali smo i veliki broj inhouse edukacija, treninga i radionica za velike, srednje i male hrvatske tvrtke a ovi programi su uključivali i posjete drugim poslovnim subjektima, rad na terenu i evaluaciju polaznika.

Read more