Objave

Od 1. siječnja 2020. uvedena nova pravila o zaštiti potrošača u EU

Početkom 2020. godine na snagu su stupila nova pravila u zaštiti potrošača građana svih država EU. Cilj uvođenja nove Direktive je poboljšanje suradnje između država članica, modernizacija postojećih pravila, veća transparentnost internetskih tržišta i jačanje prava europskih potrošača. Primarno se nova pravila odnose na digitalno poslovanje.

Prema novim pravilima osigurati će se veća transparentnost internetskog tržišta pa će potrošačima biti jasnije da li određeni proizvod prodaje pravna ili fizička osoba. Sukladno novim pravilima biti će zabranjeno slanje neprovjerenih ili lažnih potrošačkih recenzija (review-a). Također nova Uredba zabranjuje oglašavanje lažnih smanjenja cijena, a internetske stranice koje rade usporedbu cijena moraju informirati korisnike odnosno potrošače o kriterijima rangiranja. Države članice EU imaju dvije godine da novu Direktivu implementiraju u nacionalna zakonodavstva, a predviđene su i visoke kazne za prekršitelje, i to do čak 4% godišnjeg prometa. Ovako visoke kazne trebale bi osigurati zaštitu potrošača od nepoštenih trgovaca i lažnih informacija koje mogu utjecati na kupnju.

Read more