Objave

Konflikti na radnom mjestu

konflikti na radnom mjestu

Konflikti na radnom mjestu su učestali i ne postoji radna organizacija u kojoj se oni u određenoj mjeri ne događaju. Brojni stručnjaci tvrde da su konflikti među suradnicima koji su vezani uz rješavanje određenih zadataka ili smjer u kojem bi poslovanje trebalo ići, čak i poželjni i donose nova rješenja i ideje. Nažalost, postoje i konflikti među zaposlenicima koji su uzrokovani brojnim drugim faktorima (poput političkih, vjerskih ili drugih stavova ili osobnog karaktera) te su ovakvi konflikti uteg poslovanju i normalnom funkcioniranju poslovnog društva. Ova vrsta konflikata može dovesti i do zdravstvenih tegoba (poput stresa i svih posljedica koje on donosi) kod sudionika konflikta.

Prema tome konflikte možemo podijeliti u dvije skupine, a to su konstruktivni i destruktivni konflikti. Konstruktivne konflikte bi trebalo poticati, u njima bi trebalo sudjelovati što više zaposlenika i njima nadređenih osoba, dok bi se destruktivne konflikte trebalo svesti na najmanju moguću mjeru. Uprava bi kroz edukaciju morala razvijati asertivno ponašanje kod zaposlenika, a postojeći konflikti bi trebali biti razriješeni razgovorom sa sudionicima konflikta. Tinjajući konflikti su često i oni s najduljim trajanjem i najtežim posljedicama. Posljedice za poslovanje su smanjena produktivnost, neostvarivanje ciljeva, dulje vremensko trajanje izvršavanja zadataka, ali nerijetko i srozavanje ugleda poduzeća. Posebno štetna vrsta konflikata je ona između zaposlenika i kupaca ili poslovnih partnera. Ova vrsta konflikata može drastično utjecati na samo poslovanje i hitnom intervencijom nadređenih osoba mora se prekinuti u samom začetku. Uprava bi svojim primjerom ponašanja, ali i konstantnom edukacijom zaposlenika trebala razvijati poslovnu kulturu i dobre međuljudske odnose kako bi se izbjegle teške konfliktne situacije. Jedna od vještina koje bi se stalno trebale unaprjeđivati je i vještina poslovnog komuniciranja, jer nerijetko nerazumijevanje u samoj komunikaciji dovodi do potencijalno konfliktnih situacija.

Read more