Što je asertivnost i zašto je bitna za posao?

asertivnost u poslu

Kako bismo objasnili pojam asertivnosti bitno je poznavati tipove osobnosti, a to su pasivne, agresivne, pasivno agresivne i asertivne osobe. Pasivne osobe se povlače pred problemima i izazovima i lako odustaju od svojih ciljeva kako bi izbjegle konflikt s drugim osobama. Ove osobe nose strah od ljutnje i odbacivanja od strane nadređenih ili bliskih osoba i često imaju osjećaj manje vrijednosti. Većina ljudi spada u ovu skupinu. Agresivne osobe teže dominaciji nad drugim ljudima i koriste sva sredstva kako bi ostvarili svoje ciljeve, ne poštujući prava drugih osoba. Njihovo ponašanje karakterizira agresija, ljutnja, vrijeđanje i osobni napadi na druge ljude. U većini slučajeva ovakvo ponašanje je rezultat maskiranja osobnih strahova i nesigurnosti. Kao treći tip ličnosti pojavljuju se pasivno-agresivne osobe koje su sarkastične i ironične ali rijetko javno iznose svoje mišljenje. Četvrti tip su asertivne osobe čemu bismo svi trebali težiti.

Postoji veliki broj definicija asertivnosti ali ukratko bismo mogli reći da je asertivnost aktivno zauzimanje za sebe i svoja prava, direktno iznošenje stavova i mišljenja, otvorena i nedvosmislena komunikacija ali i poštivanje prava drugih osoba. Većina ljudi rođenjem i odgojem spada u neki od ostala tri tipa osobnosti ali je bitno napomenuti da se asertivnom osobom može postati, odnosno postoje tehnike i metode usvajanja asertivnosti. Usvajanjem asertivnosti doživjeti ćete pozitivne promjene u osobnom i poslovnom životu ali i u osjećaju vlastite vrijednosti. Poslovna komunikacija je jedna od ključnih vještina uspješnih ljudi i potrebno ju je konstantno usavršavati. Asertivnim načinom komuniciranja ćete ostvariti bolje odnose s poslovnim partnerima, suradnicima i kupcima i u konačnici ćete ostvariti bolje poslovne rezultate. Asertivnu komunikaciju karakterizira jasno izražavanje vlastitog mišljenja i osjećaja, jasni zahtjevi i očekivanja od sugovornika, ne odustajanje od vlastitih zahtjeva i mišljenja, ali i razumijevanje za sugovornika.

U organizaciji tvrtke Smart Biz, 28.02.2019, u zagrebačkom hotelu Westin održati će se seminar na temu „Poslovno komuniciranje – asertivna komunikacija i rješavanje konflikata“. Pohađanjem ovog seminara saznati ćete koje su razlike između uspješne i neuspješne poslovne komunikacije, koje su razlike između pismene, telefonske i usmene komunikacije, što je asertivna komunikacija i kako postati asertivan, što su tehnike asertivne komunikacije, kako reći „NE“ i ne osjećati osjećaj grižnje savjesti, koji su najčešći problemi u poslovnoj komunikaciji i kako ih riješiti, što je feedback u komunikaciji, kako poslati željenu poruku sugovorniku, kako rješavati konflikte te ćete naučiti kako prodati „sebe“ i svoje proizvode i usluge. Svi elementi predavanja će biti popraćeni praktičnim primjerima i vježbama. Predavačica seminara je Ana Brajković , mr. Sc. MBA – vodeći stručnjak za područje prodaje, managementa i poslovne komunikacije sa preko 2000 održanih seminara i edukacija. Za sve rane prijave organizator odobrava popust na cijenu kotizacije. Više o predavaču, sadržaju seminara, rasporedu i prijavi možete naći ovdje.