Objave

Novi Ovršni zakon prema najavama stupa na snagu na ljeto 2020.

ovrsni zakon

U posljednjih 23 godine Ovršni zakon u Hrvatskoj je doživio čak 25 promjena, a najnovija prema najavama stupa na snagu na ljeto 2020. godine. Novi Ovršni zakon donosi brojne promjene koje su u dijelu javnosti prihvaćene kao pozitivne ali postoji i niz kritika, a kao jedna od glavnih pojavljuje se ta da će se trajanje samog postupka odužiti. Iako će se veliki dio postupka prema novim pravilima odvijati u digitalnom obliku kritičari smatraju da je novi koncept kompliciraniji od prethodnog pa će to izazvati dulje trajanje samog postupka.

Unatoč kritikama koje se pojavljuju prijedlog novog Ovršnog zakona je uglavnom naišao na pozitivne reakcije javnosti i zainteresiranih organizacija. Do sada je najviše primjedbi bilo na sami postupak ovrhe, a upravo ovdje se događaju najveće promjene. Najveća promjena je da se ovršni postupak se vraća pod isključivi nadzor suda. Prema novim pravilima javni bilježnici postaju isključivo pomoćno tijelo u postupku, a postupak će se pokretati i u većem dijelu voditi korištenjem digitalne komunikacije što bi trebalo donijeti znatna pojednostavljenja i uštedu vremena. Ono što je izrazito bitno za sve zaposlenike u Hrvatskoj je činjenica da je proširen krug primanja koja ne mogu biti ovršena, a to su: regres, božićnica, socijalna primanja i dnevnice. Za sve poslodavce novi Ovršni zakon donosi promjene koje će se ticati ovrha na primanjima, pokretninama i nekretninama i novčanim sredstvima.

Read more