Novi Ovršni zakon prema najavama stupa na snagu na ljeto 2020.

ovrsni zakon

U posljednjih 23 godine Ovršni zakon u Hrvatskoj je doživio čak 25 promjena, a najnovija prema najavama stupa na snagu na ljeto 2020. godine. Novi Ovršni zakon donosi brojne promjene koje su u dijelu javnosti prihvaćene kao pozitivne ali postoji i niz kritika, a kao jedna od glavnih pojavljuje se ta da će se trajanje samog postupka odužiti. Iako će se veliki dio postupka prema novim pravilima odvijati u digitalnom obliku kritičari smatraju da je novi koncept kompliciraniji od prethodnog pa će to izazvati dulje trajanje samog postupka.

Unatoč kritikama koje se pojavljuju prijedlog novog Ovršnog zakona je uglavnom naišao na pozitivne reakcije javnosti i zainteresiranih organizacija. Do sada je najviše primjedbi bilo na sami postupak ovrhe, a upravo ovdje se događaju najveće promjene. Najveća promjena je da se ovršni postupak se vraća pod isključivi nadzor suda. Prema novim pravilima javni bilježnici postaju isključivo pomoćno tijelo u postupku, a postupak će se pokretati i u većem dijelu voditi korištenjem digitalne komunikacije što bi trebalo donijeti znatna pojednostavljenja i uštedu vremena. Ono što je izrazito bitno za sve zaposlenike u Hrvatskoj je činjenica da je proširen krug primanja koja ne mogu biti ovršena, a to su: regres, božićnica, socijalna primanja i dnevnice. Za sve poslodavce novi Ovršni zakon donosi promjene koje će se ticati ovrha na primanjima, pokretninama i nekretninama i novčanim sredstvima.

Za sve poslodavce koji žele saznati više o novom Ovršnom zakonu i promjenama koje on donosi organiziran je praktični interaktivni seminar pod nazivom „Novi Ovršni zakon i promjene koje donosi poslodavcima“ koji će se održati 20. travnja u zagrebačkom hotelu The Westin. Pohađanjem praktičnog seminara polaznici će saznati: što je ovršni postupak, kakav je tijek samog postupka, što je ovrha na novčanoj tražbini ovršenika, što je ovrha na plaći, koja primanja iz radnih odnosa su izuzeta od ovrhe, kakva je uloga poslodavca u provedbi ovrhe, kako se određuje redoslijed namirenja ovrha, kako će se provesti centralizacija provedbe ovrhe, po kojim ovršnim ispravama je poslodavac dužan postupati, kakav je utjecaj ovršenikove suglasnosti na ustegnuće od plaće, što je ovrha na nekretnini i pokretninama i što nam sve donosi novi Ovršni zakon. Organizator Smart Biz odobrava popust na cijenu kotizacije za sve prane prijave na seminar. Ovdje saznajte više o sadržaju, rasporedu i predavaču seminara.