Objave

Što je eRačun i koje su njegove prednosti

eračun

Elektronički račun ili skraćeno eRačun je novi oblik računa koji se izdaje u digitalnom obliku i ne mora postojati u fizičkom obliku. Ova vrsta računa se izdaje, prima i šalje digitalnim putem i u skoroj budućnosti će zamijeniti račune u tiskanom obliku. 12. listopada 2018. izglasan je Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a ovim Zakonom Hrvatska se uskladila s direktivom 2014/55/EU. Sukladno novim pravilima od 1. prosinca 2018. godine naručitelji u javnoj nabavi su obvezni primati elektroničke račune, a od 1. srpnja 2019. godine ponuditelji će biti obvezni izdavati isključivo eRačune. Bitno je napomenuti da se ovo pravilo odnosi i na poslove male nabave robe i usluga što znači da će vrijediti za veliki dio poslovnih subjekata u RH.

Prednosti digitalizacije poslovanja i uvođenja ove vrste računa su višestruke i to za sve poslovne subjekte bez obzira sudjeluju li u procesu javne nabave. Korištenje eRačuna je daleko jednostavnije od dosadašnjeg slanja računa poštom koje je zahtijevalo više uloženog vremena. Elektronički računi donose veliku uštedu vremena u odjelima administracije i računovodstva, a sve to uz nižu cijenu po računu od dosadašnjih fizičkih računa. Ova vrsta računa se kreira jednostavno i brzo te se šalje u digitalnom obliku, a vrijeme u kojem račun stiže do primatelja se mjeri u sekundama. Bitna je i činjenica da se elektronički računi ne moraju arhivirati u papirnatom obliku što direktno utječe na očuvanje okoliša i smanjivanje potrošnje papira i drugih materijala. Važno je napomenuti da se elektronički računi baziraju na PKI tehnologiji koja omogućuje sigurnu komunikaciju. Elektronička razmjena računa i ostalih dokumenata će bitno utjecati na poslovanje međunarodnih grupacija u smislu brže razmjene i pojednostavljenja poslovnih procesa. Možemo zaključiti da uvođenjem eRačuna u poslovanje dobivamo: jednostavnost u izdavanju računa, financijsku uštedu, vremensku uštedu, ekološko poslovanje, povećanu sigurnost i jednostavnije arhiviranje.

Read more