Što je eRačun i koje su njegove prednosti

eračun

Elektronički račun ili skraćeno eRačun je novi oblik računa koji se izdaje u digitalnom obliku i ne mora postojati u fizičkom obliku. Ova vrsta računa se izdaje, prima i šalje digitalnim putem i u skoroj budućnosti će zamijeniti račune u tiskanom obliku. 12. listopada 2018. izglasan je Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a ovim Zakonom Hrvatska se uskladila s direktivom 2014/55/EU. Sukladno novim pravilima od 1. prosinca 2018. godine naručitelji u javnoj nabavi su obvezni primati elektroničke račune, a od 1. srpnja 2019. godine ponuditelji će biti obvezni izdavati isključivo eRačune. Bitno je napomenuti da se ovo pravilo odnosi i na poslove male nabave robe i usluga što znači da će vrijediti za veliki dio poslovnih subjekata u RH.

Prednosti digitalizacije poslovanja i uvođenja ove vrste računa su višestruke i to za sve poslovne subjekte bez obzira sudjeluju li u procesu javne nabave. Korištenje eRačuna je daleko jednostavnije od dosadašnjeg slanja računa poštom koje je zahtijevalo više uloženog vremena. Elektronički računi donose veliku uštedu vremena u odjelima administracije i računovodstva, a sve to uz nižu cijenu po računu od dosadašnjih fizičkih računa. Ova vrsta računa se kreira jednostavno i brzo te se šalje u digitalnom obliku, a vrijeme u kojem račun stiže do primatelja se mjeri u sekundama. Bitna je i činjenica da se elektronički računi ne moraju arhivirati u papirnatom obliku što direktno utječe na očuvanje okoliša i smanjivanje potrošnje papira i drugih materijala. Važno je napomenuti da se elektronički računi baziraju na PKI tehnologiji koja omogućuje sigurnu komunikaciju. Elektronička razmjena računa i ostalih dokumenata će bitno utjecati na poslovanje međunarodnih grupacija u smislu brže razmjene i pojednostavljenja poslovnih procesa. Možemo zaključiti da uvođenjem eRačuna u poslovanje dobivamo: jednostavnost u izdavanju računa, financijsku uštedu, vremensku uštedu, ekološko poslovanje, povećanu sigurnost i jednostavnije arhiviranje.

U organizaciji tvrtke Smart Biz, 20.05.2019, u zagrebačkom hotelu The Westin održati će se seminar pod nazivom „eRačun – primjena za naručitelje i ponuditelje u javnoj nabavi i ostale poslovne subjekte“. Pohađanjem ovog praktičnog seminara polaznici će dobiti osvrt na sam Zakon, razloge njegova donošenja te objašnjenja što pojedina kategorija obveznika javne nabave mora učiniti i u kojem roku, kako bi provedba bila uspješna. Biti će objašnjen model centralne platforme za razmjenu elektroničkog računa koja ima svoju ulogu u ovom Zakonu i prikazani načini i mogućnosti zaprimanja i obrade elektroničkog računa, a vezano uz obvezu javnih naručitelja. Također, biti će objašnjene i mogućnosti i izbor koje izdavatelji elektroničkih računa imaju prilikom potrebe i obveze slanja istih prema javnim naručiteljima. Seminar daje osvrt na mogućnosti korištenja informacijskih posrednika te međunarodne razmjene računa, a tijekom cijelog predavanja polaznici će dobiti mogućnost za postavljanje pitanja, raspravu i razmjenu iskustava s kolegama. Predavačica ovog seminara je vodeći hrvatski stručnjak za ovo područje, gospođa Andreja Kajtaz – direktorica sektora komercijalnih digitalnih rješenja – FINA. Više o samom seminaru, sadržaju, rasporedu i predavačici saznajte ovdje.