elektronicki racun

eRačun – primjena za naručitelje i ponuditelje u javnoj nabavi i ostale poslovne subjekte

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Održani termini: 19.02.2019., 20.05.2019.

Predavač

Andreja Kajtaz, dipl.oec., – direktorica sektora komercijalnih digitalnih rješenja – FINA

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za sve rane prijave i predprijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi izglasan je 12. listopada 2018. godine, a u narodnim novinama je objavljen 24. listopada iste godine. Ovim Zakonom RH se uskladila s EU direktivom 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Sukladno odredbama Zakona od 1. prosinca 2018. godine naručitelji su obvezni primati elektroničke račune u javnoj nabavi, a od 1. srpnja 2019. davatelji usluga će obveznicima javne nabave morati izdavati isključivo elektroničke račune. Ovo pravilo se odnosi i na poslove male nabave roba i usluga.

Uvođenjem eRačuna i procesom digitalizacije poslovanja brojni poslovni subjekti će ostvariti financijske uštede ali i uštede u vremenu obrade samih računa, pa je ova poslovna promjena preporučljiva za sva poslovna društva bez obzira sudjeluju li u procesu javne nabave.

Rokovi za implementaciju Zakona su izazovni stoga se kroz ovaj praktični seminar nastoji objasniti što obveznici ovog Zakona moraju učiniti kako bi ga ispravno primijenili. Seminar je pripremljen u suradnji s vodećim hrvatskim stručnjakom za ovo područje.

Pohađanjem našeg praktičnog seminara dobiti ćete osvrt na sam Zakon, razloge njegova donošenja te objašnjenja što pojedina kategorija obveznika javne nabave mora učiniti i u kojem roku, kako bi provedba bila uspješna. Biti će Vam objašnjen model centralne platforme za razmjenu elektroničkog računa koja ima svoju ulogu u ovom Zakonu i prikazani načini i mogućnosti zaprimanja i obrade elektroničkog računa, a vezano uz obvezu javnih naručitelja. Također, biti će objašnjene i mogućnosti i izbor koje izdavatelji elektroničkih računa imaju prilikom potrebe i obveze slanja istih prema javnim naručiteljima. Seminar daje osvrt na mogućnosti korištenja informacijskih posrednika te međunarodne razmjene računa, a tijekom cijelog predavanja polaznici će dobiti mogućnost za postavljanje pitanja, raspravu i razmjenu iskustava s kolegama.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

• Direktiva 2014/55/EU
• Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
• Obveznici primjene Zakona i rokovi
• Uloga Centralne platforme
• Operativna provedba Zakona
• Načini korištenja Centralne platforme i mogućnosti povezivanja
• Postupci registracije na sustav
• Uloge informacijskih posrednika
• Vrijeme za postavljanje pitanja predavačici, raspravu i razmjenu iskustava

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
voditelje i djelatnike u sektorima financija, računovodstva, administracije, specijalistima javne nabave i svim osobama koje u ime naručitelja sudjeluju u javnoj nabavi, djelatnicima koji u ime ponuditelja izdaju račune vezane uz javnu nabavu, managerima, direktorima i vlasnicima poduzeća. Ovaj praktični seminar je namijenjen predstavnicima naručitelja, ali i ponuditelja u javnoj nabavi, kao i svim ostalim poslovnim subjektima koji se žele informirati i započeti s primjenom eRačuna.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.