Google Ads i Google Analytics – interaktivni seminar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Predavač

Uskoro objavljujemo ime predavača!

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za sve rane prijave i predprijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Po prvi put u jednom danu vodeći hrvatski stručnjak objašnjava kako koristiti Google alate za digitalno oglašavanje i analitiku. Seminar je namijenjen za sve one koji već koriste Google Ads i Google Analytics ali i za sve one koji tek planiraju započeti s digitalnim oglašavanjem i praćenjem uspješnosti.

Zahvaljujući naprednim mogućnostima targetiranja, raznim vrstama kampanja i oglasa, putem Google Adsa možete oglašavati usluge ili proizvode kupcima u cijelom svijetu.
Putem Google Analyticsa možete precizno analizirati učinkovitost vaših kampanja i web stranica, te mjeriti povrat ulaganja.

Pohađanjem naše edukacije u jednom danu ćete saznati kako planirati, izraditi i optimizirati Google Ads kampanje, kako odabrati ključne riječi, kako kreirati oglas, kako pratiti konverzije, kako povezati Google Analytics i Google Ads, kako definirati ciljeve i planove mjerenja u Google Analytics alatu, kako izraditi Google Analytics ciljeve i filtere, kako pravilno pregledavati izvještaje (akvizicije, ponašanje, konverzije), kako pratiti marketinške kampanje i online prodaju, kako izraditi prilagođene izvještaje i nadzorne ploče te ćete dobiti priliku za razmjenu iskustava s predavačem i kolegama.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

PRVI DIO EDUKACIJE: Google Ads

• Uvod u Google Ads oglašavanje
• Planiranje kampanje – ciljevi, budžet
• Izrada Google Ads računa
• Vrste kampanja
• Postavke kampanje
• Kreiranje liste ključnih riječi
• Izrada oglasa
• Vođenje i optimizacija kampanje
• Povezivanje Google Ads i Google Analytics računa
• Izrada i optimizacija odredišne stranice
• Postavljanje i praćenje konverzija
• Google Ads certifikacija

DRUGI DIO EDUKACIJE:  Google Analytics

• Uvod u Google Analytics
• Definiranje ciljeva i plana mjerenja
• Struktura računa – korisnici, entiteti i vlasnički pregledi
• Mjerni podaci i dimenzije
• Izrada filtera
• Izrada ciljeva
• Povezivanje sa ostalim Google alatima
• Kretanje kroz Google Analytics sučelje
• Pregled izvještaja – Akvizicija, Ponašanje, Konverzije
• Označavanje i praćenje marketinških kampanja
• Praćenje online prodaje
• Izrada prilagođenih izvještaja
• Izrada nadzornih ploča
• Google Analytics certifikacija

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:30Prvi dio – Google Ads
11:30-12:15Pauza za kavu, snack i neformalni razgovor s predavačima i kolegama
12:15- 15:00Drugi dio – Google Analytics i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
sve voditelje i djelatnike u odjelima marketinga, poduzetnike, voditelje ureda, voditelje i djelatnike prodaje, managere, direktore i sve poslovne ljude koji koriste Google Analytics i Google Adwords, za sve osobe koje žele započeti s praćanjem uspješnosti web stranica i oglašavanjem na najvećoj svjetskoj tražilici Google.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.