vodjenje-tima

Kako stvoriti uspješan tim i upravljati njime – PREMIUM – interaktivni seminar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin seminara!

Održani termini: 25.04.2019.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za sve rane prijave i predprijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 690,00 kn + PDV

224,30 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Formiranje tima i upravljanje timom iziskuju brojna znanja i managerske vještine koji se mogu naučiti i uvježbati. Svaki član tima treba imati određenu ulogu, a tim mora djelovati kao cjelina i preuzimati odgovornost za djela svakog pojedinog člana. Upravo zato je bitno formirati tim od kompatibilnih osoba, definirati realne ciljeve i ostvariti dobre međuljudske odnose među članovima. Voditelji timova uz svoja stručna znanja trebaju imati i dobre komunikacijske vještine, ali i razumijevanje za ljudske potrebe članova. Uspješne timove karakterizira dobra komunikacija, visoka motiviranost članova, jasne uloge i realni zadaci postavljeni pred svakog člana. Ovako postavljeni timovi u pravilu ostvaruju zacrtane ciljeve i maksimiziraju poslovne rezultate. Jedan od osnovnih ciljeva voditelja tima je i edukacija članova, razvijanje komunikacijskih vještina i osjećaja pripadnosti timu. Vještine nužne za vođenje tima se mogu naučiti i uvježbati uz praktične savjete i rješenja naših predavača. Pridružite nam se na PREMIUM interaktivnom seminaru i usvojite znanja potrebna za stvaranje i vođenje efikasnog tima.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete kada je bitno formirati tim, kakve su uloge članova tima, kakve osobine mora imati voditelj tima, kakve managerske vještine mora usvojiti svaki voditelj tima, kako formirati ciljeve u timu, koji su tipovi osobnosti članova tima, kako ostvariti uspješnu komunikaciju unutar tima, kako pretvoriti različitosti u prednosti, kako motivirati članove tima, koje su najčešće greške u upravljanju timovima i kako ih izbjeći, kako prihvatiti i uklopiti nove članove tima, kako razviti timsku kulturu i uklopiti ju u korporativnu kulturu. Svi segmenti će biti popraćeni praktičnim primjerima i situacijskim vježbama a polaznici će dobiti priliku za postavljanje pitanja predavačici i razmjenu iskustava s kolegama.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

  • • Zašto uopće tim i kada nam je bitno isti imati?
  • • Razlika između timova i grupa ljude i kako ne miješati te dvije kategorije
  • • Postoje li poslovni modeli kada timski rad nije dobar?
  • • Koje su sve uloge u timu? Formalne vs. Neformalne. Uži i širi tim.
  • • Uloga i osobine vođe tima. Što ako netko u timu ima neformalnu ulogu vođe koja ugrožava formalno postavljenog vođu?
  • • Upravljanje timom kao menadžerska vještina
  • • Formiranje ciljeva u timu
  • • Tipovi osobnosti u timu i načini komunikacije
  • • Različitosti u timu i pretvaranje različitosti u prednosti
  • • Pravilna timska komunikacija
  • • Motivacija cijelog tima i pojedinaca
  • • Što može demotivirati članove tima i kako isto predvidjeti i/ili riješiti
  • • Greške u timskom radu i kako ih izbjeći
  • • Kako prihvatiti i uklopiti novog člana tima?
  • • Timska kultura kao dio korporativne kulture – kako ju razviti?
  • • Situacijske i praktične vježbe
  • • Vrijeme za postavljanje pitanja predavačici i razmjenu iskustava s kolegama

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:30Pauza za kavu i neformalni razgovor s predavačicom i kolegama
11:30-13:15Drugi blok predavanja
13:15-14:00Ručak u hotelskom restoranu
14:00-16:00Treći blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
postojeće voditelje timova, buduće voditelje timova, managere, direktore, vlasnike, voditelje odjela, osobe koje ni bilo koji način upravljaju ljudima u poslovnom okruženju, sve osobe koje žele unaprijediti svoje upravljačke vještine i saznati kako formirati i voditi uspješan poslovni tim.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Ručak

U hotelskom restoranu

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.