zastita osobnih podataka u turizmu

GDPR u turizmu – interaktivni seminar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Održani termini: 18.04.2019.

Lokacija

Zagreb, Hotel Westin

Akcija

Za sve rane prijave i predprijave odobravamo popust od 10%!

Cijena

1 490,00 kn + PDV

197,75 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Stupanjem na snagu Opće Uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR sve pravne osobe koje u svome poslovanju obrađuju ili na neki drugi način koriste osobne podatke moraju izvršiti usklađenje sa propisanim zahtjevima.

Temeljem navedenoga, obveza hotela, motela, hostela, kamp naselja i sl. je poštivati i pridržavati se svih zahtjeva i uvjeta utvrđenih GDPR-om te nacionalnim propisima u pogledu osobnih podataka. Osobita je važnost u tome što pravni subjekti iz turističke djelatnosti obrađuju podatke o djeci kojima treba pružiti posebnu zaštitu te podatke o strancima (bilo državljanima EU, tako i državljana trećih zemalja).

Uz gore navedene osobitosti obrade podataka, pravne osobe u turizmu svakodnevno obrađuju i osobne podatke vlastitih djelatnika te trećih osoba, čime su o obvezi poštivati cjelokupnu moguću paletu osobnih podataka pojedinaca.Stoga, u Vašem svakodnevnom poslovanju morate voditi brigu koje podatke obrađujete, zašto ih obrađujete, na koji način ih obrađujete, vršite li to zakonito, u mjeri dovoljnoj za ispunjenje svrhe, te što činiti u slučaju da se utvrde propusti, nezakonitosti, sumnje u opravdanost obrade ili prigovora pojedinaca.

S obzirom da su po GDPR-u propisane visoke novčane kazne, nadopunjene sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te je omogućena pojedincima opcija podnošenja zahtjeva za naknadom štete u slučaju povrede njihovih prava (sudski sporovi), bitno je posložiti cjelokupno poslovanje, uskladiti interne akte, procese poslovanja od prvog do zadnjeg djelatnika, educirati djelatnike i podići svijest o zaštiti osobnih podataka, a sve kako bi spriječili ili minimalizirali štetne posljedice po Vas i Vaše društvo.

Pohađanjem naše edukacije saznati ćete sve bitno o zakonskoj regulativi vezanoj uz zaštitu osobnih podataka prema GDPR uredbi, o kategorijama osobnih podataka i detaljnije o posebnoj kategoriji osobnih podataka, o obradi i načinima čuvanja osobnih podataka, o mjerama uspostavljanja usklađenosti s GDPR-om, o procjeni učinka i legitimnom interesu, o izradi internih akata i usklađenju ugovora s poslovnim partnerima, o izradi privole, o mogućnostima video nadzora sukladno GDPR-u, o zaštiti privatnosti djelatnika, o nadležnosti AZOP-a i mogućim posljedicama u slučaju povreda odredbi GDPR-a. Svi polaznici će dobiti mogućnost za postavljanje pitanja predavaču, pokretanje rasprave i razmjenu iskustava s kolegama.

Pozivano sve sudionike seminara da nam šalju pitanja i probleme s kojima su se susretali vezano uz GDPR, a odgovori će biti prezentirani na seminaru 29. studenog.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni na način da u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava. Svi polaznici SmartBiz seminara i edukacija dobivaju uvjerenja o pohađanju.

Kratki sadržaj seminara

• Zakonodavni okvir
• Što su osobni podaci?
• Koje kategorije osobnih podataka imamo?
• Kategorije podataka u Vašem svakodnevnom poslovanju
• Detaljnije o posebnoj kategoriji osobnih podataka
• Obrada osobnih podataka u svakodnevnom poslovanju
• Kako čuvati navedene podatke?
• Temelji Vaše obrade podataka: klijenata, posjetitelja, poslovnih suradnika, državnih tijela
• Uspostava usklađenosti sa GDPR-om
• Tehničke i organizacijske mjere
• Službenik za zaštitu podataka – DPO
• Procjena učinka – što je i kako je izraditi?
• Legitimni interes – što je i kako napraviti test razmjernosti?
• Tumačenje Vaših pravnih osnova u obradi osobnih podataka
• Izrada internih akata Društva
• Usklađenje trenutnih ugovora o suradnji ili sl. dokumenata sa poslovnim suradnicima sukladno GDPR-u
• Privola – tumačenje i rješavanje dvojbi
• Video nadzor
• Zaštita privatnosti djelatnika
• Educiranje djelatnika
• AZOP – nadležnosti
• Odgovornosti Društva i odgovornih osoba
• Prava pojedinaca
• Obveze Društva po upitu, zahtjevu pojedinaca
• Upoznavanje sa mogućim sudskim posljedicama povreda odredbi GDPR-a
• Druge teme vezane na GDPR i Vaše poslovanje a po Vašim upitima ili sugestijama

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-11:00Prvi blok predavanja
11:00-11:45Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačem i kolegama
11:45- 14:00Drugi blok predavanja i podjela uvjerenja o pohađanju edukacije

Ovaj seminar je namijenjen za:
sve djelatnike u turizmu i to poglavito djelatnike u hotelima, motelima, odmaralištima, turističkim naseljima, kamp naseljima, marinama, lječilištima, toplicama, za sve ugostiteljske djelatnike oslonjene na hotelske objekte (restorani, wellness centri, spa odmarališta i slično) te za sve privatne iznajmljivače apartamana i ostalog smještaja. Preporuka ja da uz osobe koje se bave zaštitom osobnih podataka na seminaru sudjeluju i direktori i vlasnici objekata.

Radni materijali

Za praćenje predavanja

Kava

Tijekom pauza

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za treću i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 15%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.