Objave

Od 1. siječnja 2020. uvedena nova pravila o zaštiti potrošača u EU

Početkom 2020. godine na snagu su stupila nova pravila u zaštiti potrošača građana svih država EU. Cilj uvođenja nove Direktive je poboljšanje suradnje između država članica, modernizacija postojećih pravila, veća transparentnost internetskih tržišta i jačanje prava europskih potrošača. Primarno se nova pravila odnose na digitalno poslovanje.

Prema novim pravilima osigurati će se veća transparentnost internetskog tržišta pa će potrošačima biti jasnije da li određeni proizvod prodaje pravna ili fizička osoba. Sukladno novim pravilima biti će zabranjeno slanje neprovjerenih ili lažnih potrošačkih recenzija (review-a). Također nova Uredba zabranjuje oglašavanje lažnih smanjenja cijena, a internetske stranice koje rade usporedbu cijena moraju informirati korisnike odnosno potrošače o kriterijima rangiranja. Države članice EU imaju dvije godine da novu Direktivu implementiraju u nacionalna zakonodavstva, a predviđene su i visoke kazne za prekršitelje, i to do čak 4% godišnjeg prometa. Ovako visoke kazne trebale bi osigurati zaštitu potrošača od nepoštenih trgovaca i lažnih informacija koje mogu utjecati na kupnju.

Read more

Materijalni nedostatak proizvoda i garancija – obveze trgovaca i proizvođača

garancija

Kao trgovci i proizvođači raznih vrsta proizvoda susrećete se s reklamacijama i prigovorima kupaca, ali i povratom kupljene robe. Kupci najčešće trgovcima vraćaju neispravan ili oštećen proizvod, a u nekim slučajevima kontaktiraju direktno proizvođača ili njegovog zastupnika. Bitno je razlikovati dva termina prilikom reklamacije proizvoda, a to su materijalni nedostatak proizvoda i garancija, odnosno jamstvo.

Odgovornost za materijalne nedostatke regulirana je člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima (Nn, broj: 35/05., 41/08., 125/11.), a sve je usklađeno s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. godine koja se bavi aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima. Odgovornost za materijalne nedostatke postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste na proizvodu, a odgovoran je trgovac. Na cijelom EU području postoji zakonski rok od 2 godine unutar kojih se potrošač može pozvati na materijalni nedostatak, a nakon što ustanovi kvar ima 2 mjeseca za prijavu trgovcu. Ukoliko potrošač ustanovi kvar na svom uređaju unutar 6 mjeseci od kupnje, smatra se da se automatski radi o materijalnom nedostatku, odnosno da je kvar postojao u vrijeme kupnje uređaja. Potrošač u slučaju materijalnog nedostatka od trgovca ima pravo tražiti: zamjenu ili popravak uređaja, povrat novca ili sniženje cijene proizvoda.

Garancija ili jamstvo ispravnosti prodanog proizvoda je regulirana člancima 423. do 429. Zakona o obveznim odnosima. Odgovornost za jamstvo postoji samo u slučaju kada je izdan jamstveni list, a u slučaju kvara potrošač se obraća najčešće proizvođaču, odnosno subjektu koji je izdao jamstveni list. Trajanje garancije je sastavni dio jamstvenog lista i ono ovisi o odluci onoga koji ga izdaje te ne postoji određeni zakonski rok za koji jamstvo mora biti izdano. U slučaju kada se radi o tehničkim proizvodima proizvođač je dužan izdati jamstveni list. Potrošač na osnovu jamstvenog lista ima pravo tražiti: popravak proizvoda ili zamjenu ukoliko uređaj nije popravljen u razumnom roku i povrat novca ili sniženje cijene proizvoda ukoliko u razmnom roku nije popravljen ili zamijenjen.

Read more