Alkotestiranje radnika na radnom mjestu

Jedan od velikih problema hrvatskih poslodavaca su radnici pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava na radnom mjestu. U Zakonu o zaštiti na radu jasno je propisana zabrana konzumiranja alkohola i drugih opojnih sredstava na radnom mjestu, te je striktno navedeno da radnik ne smije biti pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava na svom radnom mjestu. Također je poslodavac obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti. Poslodavci moraju sprječavati konzumaciju alkohola u službenim prostorijama te provoditi programe prevencije ovisnosti.

Provjeru da li je radnik alkoholiziran ili pod utjecajem drugih opojnih sredstava provodi za to osposobljena osoba, a ovom postupku mogu svjedočiti Povjerenik radnika za zaštitu na radu, ali i ostali kolege. Provjera da li je radnik pod utjecajem alkohola provodi se alkometrom i bitno je napomenuti da je test valjan samo u slučaju kada ga obavi za to ovlaštena osoba. Smatra se da je radnik pod utjecajem alkohola ukoliko u litri izdahnutog zraka ima više od 0,0 miligrama alkohola što upućuje na nultu toleranciju prema problemu alkoholizma na radnom mjestu. Ukoliko radnik odbije pristupiti testiranju smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Nakon utvrđivanja stupnja alkoholiziranosti radnika poslodavac ga je dužan udaljiti s radnog mjesta, a cijeli postupak utvrđivanja alkoholiziranosti bilježi se u Zapisniku o utvrđivanju da li je radnik pod utjecajem alkohola. Poslodavci koji ne provode zabranu konzumiranja alkohola i ostalih opojnih sredstava na radnom mjestu kažnjavaju se prekršajnom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna.

Zabilježen je veliki broj slučajeva gdje je upravo utjecaj alkohola na radnike rezultirao nezgodama i ozljedama na radnom mjestu. Svi poslodavci bi morali uvesti stroga pravila kontrole pri čemu se radnicima ne bi smjelo dopuštati unošenje alkohola na radna mjesta, a svaki prekršaj mora biti sankcioniran sukladno propisima i procedurama. Na svaku sumnju poslodavci bi poštujući sve procedure morali testirati radnike kako se ne bi doveli u situaciju visokih novčanih kazni, ozljeda na radu i smanjene produktivnosti. 29. rujna u zagrebačkom hotelu The Westin održati će se seminar pod nazivom „Prekršaji i zlouporabe na radnom mjestu – prava i obveze poslodavca“ na kojem će se govoriti i o ovom problemu. Predavač seminara je gospodin Dražen Lančić, a organizator (Smart Biz d.o.o.) odobrava popust za sve rane prijave na seminar. Više o sadržaju seminara, predavaču, cijeni i rasporedu predavanja saznajte ovdje.