Državne potpore za lipanj i mjera skraćenog radnog vremena kao pomoć gospodarstvu

U trenutku kada za veliki dio poslodavaca mjere pomoći u krizi izazvanoj pandemijom prestaju krajem svibnja, iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava najavljuju se nove mjere. Dijelu poslovnih subjekata potpora za plaće će biti osigurana i za lipanj. Potpora za lipanj iznosit će 4.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Ovo su kategorije poslodavaca koje se mogu prijaviti za potporu za lipanj:

• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
• Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
• Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
• Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
• Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Prihvatljivi poslodavci za potporu za lipanj su: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Kao jedna od dodatnih mjera najavljuje se i mjera skraćenog radnog vremena koja bi također trebala krenuti od lipnja. Prema objašnjenju ministra Aladrovića ovom mjerom država bi financirala teret dijela rada koji za poslodavca nije efikasan. U praksi bi to moglo izgledati tako da bi u slučaju da je jedan dan rada u tjednu za poslodavca neefikasan, država bi sufinancirala taj radni dan s ciljem očuvanja radnih mjesta. Uskoro bi ova mjera trebala biti u potpunosti definirana i predstavljena javnosti.