HBOR pomaže male hrvatske izvoznike preuzimajući rizik otplate kredita za izlazak na strana tržišta

kredit malim izvoznicima

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je sredinom prošlog mjeseca potpisala sporazum o osiguranju portfelja kredita za obrtna sredstva izvoznika. Ovaj sporazum je potpisan sa sljedećim poslovnim bankama: Erste banka, Banka Kovanica, Podravska banka, Hrvatska poštanska banka i to u vrijednosti od 77 milijuna kuna. Prema najavama uskoro bi se ovom programu trebale pridružiti i druge poslovne banke.

Iako je HBOR i do sada pomagao hrvatske izvoznike osiguravanjem pojedinačnih kredita to se uglavnom odnosilo na velike poduzetnike. Novim programom cilj je pomoći manjim hrvatskim izvoznicima, odnosno tvrtkama koje imaju manje od 250 zaposlenih osoba, najviše 50 milijuna kuna poslovnog prihoda u protekloj poslovnoj godini te kojima je odobren kredit do iznosa od milijun kuna. Ovim programom HBOR potiče rast manjih poduzeća i njihov izlazak na strana tržišta.

Sukladno sporazumu s poslovnim bankama one će same odlučivati o kreditima ali prema dogovorenim uvjetima, a HBOR osigurava 80%-tno pokriće glavnice i redovne kamate. Na ovaj način HBOR na sebe preuzima najveći rizik otplate kredita. HBOR je i do sada pomagao hrvatske izvoznike ali ovim programom će i mali izvoznici, odnosno tvrtke koje tek planiraju izlazak na strana tržišta osjetiti „vjetar u leđa“ i pomoć kroz ostvarivanje kredita za obrtna sredstva.