Što sve mora sadržavati web stranica tvrtke?

Internet stranica je poslovni izlog svake tvrtke, ali u isto vrijeme i osobna iskaznica koja mora sadržavati određene informacije. Hrvatski zakonodavni okvir je jasno odredio što sve poslovna web stranica mora sadržavati, i to u članku 21. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 107/07).

Ovo su podaci koji se obavezno moraju nalaziti na poslovnim web stranicama:

  1. Naziv tvrtke
  2. Sjedište tvrtke
  3. Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar i broj pod kojim je upisana
  4. Sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi tvrtke i brojevi tih računa (podaci o banci i IBAN)
  5. Iznos temeljnog kapitala društva, te informacija da li je on uplaćen u cijelosti
  6. Ako temeljni kapital nije uplaćen u cijelosti treba postojati naznaka koji dio toga kapitala nije uplaćen
  7. Prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkih društava članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora
  8. Kod dioničkog društva potrebno je navesti ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom potrebno je navesti i te iznose

Ista pravila vrijede i za račune i pisma koje poslovni subjekt šalje klijentima ili poslovnim suradnicima. Zakonom propisana kazna za kršenje 21. članka Zakona o trgovačkim društvima je 50.000 kuna za pravnu osobu i 7.000 kuna za odgovornu osobu. Iako nismo uspjeli doći do podataka o sudskoj praksi vezanoj za kršenje članka 21. ZTD-a, postoje slučajevi gdje je državni inspektorat postupio prema prijavi.

Iako Zakon o obrtu izričito ne navodi da će se neobjavljivanje gore navedenih informacija kažnjavati, prijedlog je da i web stranice obrta poštuju ista pravila.

Uz pravila koja vrijede za poslovnu web stranicu i račune obratite pozornost i na jasno označavanje sjedišta i ureda tvrtke, pri čemu biste trebali imati naziv tvrtke na portafonu, poštanskom sandučiću i samim ulaznim vratima.