Znate li što je europsko trgovačko društvo (SE)?

U godinama koje dolaze sve veći broj hrvatskih tvrtki će širiti svoje poslovanje u druge zemlje EU, pa se kao jedna od varijanti ustroja pojavljuje i Europsko trgovačko društvo odnosno SE (SOCIETAS EUROPEA).

SE je dioničko društvo koje djeluje sukladno pravu EU, a njegove prednosti su:

  • Jednostavnije poslovanje (organizacija pod jedinstvenim europskim imenom i bez osnivanja tvrtki kćeri)
  • Veća mobilnost na jedinstvenom EU tržištu (npr. mogućnost prijenosa registriranog središta u drugu EU zemlju bez raspuštanja trgovačkog društva)
  • Odličan pravni okvir za uključivanje zaposlenika iz drugih EU zemalja u poslovanje

Ovakva vrsta poslovnog subjekta obavlja djelatnost na razini EU, i to sa jednim sjedištem i jednom upravom, ali i unificiranim načinom izvještavanja. Na ovaj način izbjegava se sastavljanje zahtjevnih i skupih mreža društava kćeri koje su osnovane sukladno raznim nacionalnim zakonodavstvima i pravilima.

SE ima oblik dioničkog društva, te svojstvo pravne osobe, a pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar u državi u kojoj ima sjedište. Glavni ured se također mora nalaziti u državi u kojoj je registrirano sjedište SE. Upisni kapital kod osnivanja SE je najmanje 120.000 eura, a prijenos sjedišta je moguć u drugu državu Europske unije.

Ovaj pravni oblik donosi brojne koristi i prednosti u slučaju europske prekogranične suradnje i gospodarskog djelovanja.

Za više informacija o samom osnivanju SE i svim detaljima vezanim za osnivanje i poslovanje obratite se službenim institucijama Europske unije u Hrvatskoj. Informacije o osnivanju SE i kontakt podatke možete naći na web stranici Europske unije u Hrvatskoj.