Objave

INCOTERMS – International Commercial Terms

Incoterms je skraćenica za pojam „International Commercial Terms“ i predstavlja skup međunarodnih pravila, termina i oznaka koji uređuju ekonomsko-pravne odnose u međunarodnoj trgovini. Ova pravila je objavila međunarodna trgovinska komora ICC (International Chamber of Commerce), još davne 1936. godine, a pravila su se nadograđivala u skladu s razvojem trgovine i aktualna su i danas. Incoterms termini su izrazito bitni u organizaciji prijevoza.

Transportne klauzule se svrstavaju u 4 osnovne skupine, a to su:
1. Skupina E – ovu skupinu čini klauzula EXW koja se upotrebljava u svim prometnim granama, i ona pretpostavlja da roba polazi iz mjesta isporuke, a prijevoz i osiguranje nisu plaćeni, odnosno te troškove snosi kupac.
2. Skupina F – ovu skupinu čine klauzule FAS, FCA i FOB i ona označava situaciju u kojoj glavni prijevoz nije plaćen, odnosno prodavatelj osigurava prijevoz i osiguranje robe do luke gdje robu preuzima prijevoznik kojeg je odredio kupac.
3. Skupina C – ovu skupinu čine klauzule CFR, CIF, CPT i CIP koje označavaju da je glavni prijevoz do dogovorenog odredišta platio prodavatelj, a dodatno kod klauzula CIF i CIP prodavatelj je platio i osiguranje robe.
4. Skupina D – ovu skupinu čine klauzule DAT, DAP i DDP pri čemu je rizik i troškove prijevoza na dogovoreno odredište preuzeo prodavatelj.
U svim vrstama prijevoza mogu se koristiti klauzule EXW, CPA, CPT, CIP, DAP, DAT, DAP i DDP, dok se u riječnom i pomorskom prijevozu koriste klauzule FAS, FOB, CIF i CFR.
Kratki pregled Incoterms oznaka:
EXW – (Ex Works) – franko tvornica
FAS – (Free alongside ship) – franko uz bok broda
FCA – (Free Carrier) – franko prijevoznik
FOB – (Free on Bord) – franko brod
CFR – (Cost and Freight) – trošak i vozarina
CIF – (Cost, Insurance and Freight) – trošak, vozarina i osiguranje
CPT – (Carriage paid to) – vozarina plaćena do
CIP – (Carriage and Insurance paid to) – vozarina i osiguranje plaćeni do
DAT – (Delivered at Terminal) – isporučeno na terminal
DAP – (Delivered at place) – isporučeno na dogovoreno mjesto
DDP – (Delivered Duty paid) – isporučeno na dogovoreno mjesto i ocarinjeno

 

Read more

Transferne cijene – APA (Advance Pricing Agreement)

Transferne cijene se dogovaraju unutar grupa društava i to u slučajevima kod poslovanja s povezanim osobama nerezidentima ili poslovanja s povezanim osobama rezidentima kada jedan od sudionika transakcije koristi bilo kakvu vrstu porezne pogodnosti. Transferne cijene su regulirane OECD-ovim smjernicama o transfernim cijenama, a one su ugrađene i u Zakon i Pravilnik o porezu na dobit.

Sva poduzeća koja primjenjuju transferne cijene imaju zakonsku obvezu sastavljanja studije o transfernim cijenama. Dokumentacija je opsežna i zahtjevna, a u obzir morate uzeti i činjenicu da su poduzeća koja koriste transferne cijene pod stalnim nadzorom porezne uprave. Razlog za to je česta pojava slučajeva u kojima se dobit unutar grupe društava neopravdano premješta iz jedne zemlje u drugu u kojoj je stopa poreza na dobit niža. Porezna uprava koristi izrazito učinkovite specijalizirane programe kao što su Amadeus i Orbis kojima se utvrđuje ispravnost transfernih cijena, a jedna od novosti je da se od 2017. godine pregled transakcija s povezanim osobama mora slati i policijskoj upravi. U slučaju poreznog nadzora teret dokazivanja je na strani poreznog obveznika i iznimno je važno da svi porezni obveznici koji posluju s povezanim osobama u svakom trenutku imaju pripremljenu dokumentaciju o transfernim cijenama. Intenzitet nadzora nad transfernim cijenama ukazuje da se radi o ozbiljnom i zahtjevnom procesu, ali i da postoji velika mogućnost grešaka ili svjesnih prekršaja.

Od prošle godine na snagu su stupile određene promjene vezane uz transferne cijene, a najbitnija je uvođenje APA (advance pricing agreement) ugovaranja. Zakon o porezu na dobit od 01.01.2017. daje mogućnost sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama kojima porezni obveznici mogu dogovoriti način utvrđivanja transfernih cijena s Poreznom upravom. Ovaj model se već duže vrijeme koristi u svijetu, a ugovorom između poreznih obveznika i Porezne uprave u potpunosti se uklanja porezna nesigurnost u poslovanju između povezanih osoba. Napominjemo da se ovaj sporazum mora sklopiti prije nego što se transakcije počnu izvršavati. Uvođenje APA modela je odlična vijest za sve porezne obveznike koji posluju s povezanim osobama i koriste transferne cijene.

Read more