Objave

Nova minimalna plaća direktora od 01.01.2020.

Od 1. siječnja 2020. godine dolazi do zakonske promjene vezano uz minimalnu plaću direktora (zaposlenog člana uprave). Prema odredbama Zakona o doprinosima mjesečna plaća direktora (zaposlenog člana uprave) će iznositi minimalno 5.682,30 kn u bruto iznosu. Radi se o malom povećanju u odnosu na 2019. godinu, odnosno o povećanju od ukupno 191,00 kn u bruto iznosu, a što predstavlja rast od 3,5% u odnosu na 2019. godinu.

Od 1. siječnja 2020. godine mjesečna osnovica za obračun doprinosa za puno radno vrijeme ne smije biti niža od 5.682,30 kn. Ukoliko je direktor (zaposleni član uprave) zaposlen na nepuno radno vrijeme a njegova mjesečna osnovica je manja od 5.682,30 kn morati će platiti razliku između obračunatih doprinosa prema miminalnoj mjesečnoj osnovici i mjesečne osnovice za obračun doprinosa prema kojoj je prijavljen kao osigurana osoba. Ovakvu razliku doprinosa za uplatu odrediti će Porezna uprava te će u tom slučaju izdati rješenje za plaćanje. Od 1. siječnja 2020. godine ukupni minimalni mjesečni trošak poreza i doprinosa za direktora (zaposlenog člana uprave) iznositi će 2.285,00 kuna

Read more

Nova minimalna plaća direktora – od 01.01.2019.

Od 1. siječnja 2019. godine dolazi do zakonske promjene vezano uz minimalnu plaću direktora (zaposlenog člana uprave). Unatoč raznim informacijama koje su se mogle čuti, radi se o relativno malom povećanju, odnosno o povećanju za 278,20 kn u bruto iznosu. Ova vijest je posebno bitna za sve male poduzetnike koji su do sada isplaćivali minimalnu direktorsku plaću pa ju od 1. siječnja moraju korigirati sukladno novim pravilima.

Prema novim odredbama Zakona o doprinosima početkom 2019. godine mijenja se minimalna plaća direktora, pa će ona iznositi 5.491,20 kn bruto, odnosno 278,20 kn više nego u 2018. godini. Prva ovakva minimalna plaća direktora obračunavati će se za mjesec siječanj, a biti će isplaćena u veljači. Povećanjem minimalne plaće direktora povećavaju se iznosi za doprinose te će oni mjesečno iznositi oko 2.200 kn, a kao i do sada mogu se smanjiti za osobe koje se prvi put zapošljavaju, osobe mlađe od 30 godina života i djecu hrvatskih branitelja do 29 godina starosti.

Read more