Nova minimalna plaća direktora od 01.01.2020.

Od 1. siječnja 2020. godine dolazi do zakonske promjene vezano uz minimalnu plaću direktora (zaposlenog člana uprave). Prema odredbama Zakona o doprinosima mjesečna plaća direktora (zaposlenog člana uprave) će iznositi minimalno 5.682,30 kn u bruto iznosu. Radi se o malom povećanju u odnosu na 2019. godinu, odnosno o povećanju od ukupno 191,00 kn u bruto iznosu, a što predstavlja rast od 3,5% u odnosu na 2019. godinu.

Od 1. siječnja 2020. godine mjesečna osnovica za obračun doprinosa za puno radno vrijeme ne smije biti niža od 5.682,30 kn. Ukoliko je direktor (zaposleni član uprave) zaposlen na nepuno radno vrijeme a njegova mjesečna osnovica je manja od 5.682,30 kn morati će platiti razliku između obračunatih doprinosa prema miminalnoj mjesečnoj osnovici i mjesečne osnovice za obračun doprinosa prema kojoj je prijavljen kao osigurana osoba. Ovakvu razliku doprinosa za uplatu odrediti će Porezna uprava te će u tom slučaju izdati rješenje za plaćanje. Od 1. siječnja 2020. godine ukupni minimalni mjesečni trošak poreza i doprinosa za direktora (zaposlenog člana uprave) iznositi će 2.285,00 kuna

Neto minimalna plaća direktora ovisi o njegovom mjestu stanovanja i poreznim olakšicama, ali će se približno u prosjeku kretati oko iznosa od 4.330,00 kuna. Trošak poreza i doprinosa će se umanjivati za: mlađe osobe od 30 godina života, djecu hrvatskih branitelja do 29. godine života, osobe koje se prvi put zapošljavaju i kod dodatnog uvećanja osobnog odbitka.