Nova minimalna plaća direktora – od 01.01.2019.

Od 1. siječnja 2019. godine dolazi do zakonske promjene vezano uz minimalnu plaću direktora (zaposlenog člana uprave). Unatoč raznim informacijama koje su se mogle čuti, radi se o relativno malom povećanju, odnosno o povećanju za 278,20 kn u bruto iznosu. Ova vijest je posebno bitna za sve male poduzetnike koji su do sada isplaćivali minimalnu direktorsku plaću pa ju od 1. siječnja moraju korigirati sukladno novim pravilima.

Prema novim odredbama Zakona o doprinosima početkom 2019. godine mijenja se minimalna plaća direktora, pa će ona iznositi 5.491,20 kn bruto, odnosno 278,20 kn više nego u 2018. godini. Prva ovakva minimalna plaća direktora obračunavati će se za mjesec siječanj, a biti će isplaćena u veljači. Povećanjem minimalne plaće direktora povećavaju se iznosi za doprinose te će oni mjesečno iznositi oko 2.200 kn, a kao i do sada mogu se smanjiti za osobe koje se prvi put zapošljavaju, osobe mlađe od 30 godina života i djecu hrvatskih branitelja do 29 godina starosti.

Direktori koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme morati će platiti razliku između obračunatih doprinosa prema novoj minimalnoj osnovici i mjesečne osnovice za obračun prema kojoj su prijavljeni kao osigurane osobe. Razliku doprinosa će utvrditi porezna uprava u godišnjem obračunu, te će sukladno tome izdati rješenje o uplati razlike.