Upis u Registar stvarnih vlasnika – obveza do 31.12.2019.

Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pravni subjekti su obvezni upisati podatak o svom stvarnom vlasniku (vlasnicima), i to do 31.12.2019. godine. Ova odluka se odnosi na: trgovačka društva, udruge i zaklade, podružnice stranih trgovačkih društava, i sve jedinice lokalne i regionalne uprave kojima RH nije jedini osnivač. Obrtnici nisu obveznici upisa u registar stvarnih vlasnika. Kazne za sve one koji ne izvrše upis mogu iznositi od 5.000 kn do čak 350.000 kn.

Svi gore navedeni pravni subjekti dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku (vlasnicima) do 31. prosinca 2019. godine. Za pravne subjekte osnovane nakon 1. prosinca 2019. godine vrijedi rok od 30 dana od osnivanja pravnog subjekta. Stvarnim vlasnikom se smatra svaka fizička osoba koja je vlasnik pravne osobe ili fizička osoba koja svojim udjelom kontrolira pravnu osobu. U registar se upisuju podaci o vlasniku/vlasnicima (ime, prezime, prebivalište, datum rođenja, identifikacijska isprava i njen broj, državljanstvo). U slučaju složene strukture vlasništva ( 2 ili više vlasnika) vlasnici su dužni priložiti i grafički prikaz vlasničke strukture. Ukoliko dođe do promjene u vlasničkoj strukturi pravni subjekt je u roku od 30 dana dužan ažurirati promjene.
Upis u Registar stvarnih vlasnika je moguće izvršiti na dva načina:
– Korištenjem poslovnog certifikata na web aplikaciji FINA-e
– U poslovnicama FINA-e koristeći obrasce koji su dostupni na FINA web stranicama

Svi obrasci i upute za ispunjavanje istih dostupni su na FINA web stranici. Ukoliko se upis vrši u u poslovnici Financijske agencije osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (direktor ili opunomoćenik pravne osobe za upis) mora uz obrazac priložiti i presliku osobnog dokumenta, punomoć u slučaju opunomoćenika za upis u registar i grafički prikaz vlasničke strukture ukoliko se radi o složenoj vlasničkoj strukturi.