Završni račun – 2021 – praktični webinar s gospođom Ksenijom Kramar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin!

Održani termini: 19.01.2021., 06.12.2021.

Predavačica

Ksenija Kramar – ovlaštena porezna savjetnica i ovlašteni revizor

Lokacija

Online interaktivni seminar na platformi ZOOM

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10%!

Cijena

790,00 kn + PDV

104,85 EUR + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Kraj je poslovne 2021. godine i nužno je dobro se pripremiti za završni račun. Pripremom za završni račun trebali biste provjeriti optimiziranost svih računovodstvenih i poreznih obveza, a kontrolnim postupcima utvrditi ispravnost i eliminirati potencijalne greške.

Pohađanjem naše online edukacije saznati ćete koji su osnovni elementi završnog računa, koje pretpostavke moraju biti ispunjene kako bi završni račun predstavljao istinitu i zakonitu sliku Vašeg poslovanja, kako se provjeravaju računovodstvene evidencije, kako se utvrđuje porezni rezultat, kako određeni prihodi i rashodi utječu na osnovicu poreza na dobit, kako prijaviti PDV za zadnje obračunsko razdoblje, kako računovodstvene politike utječu na porezni rezultat i sve o kontrolnim postupcima koji bi ukazivali na nepravilnosti i greške. Polaznici će nakon održanog webinara dobiti opsežne radne materijale u obliku PDF prezentacije koje kasnije mogu koristiti kao priručnike za u samom procesu izrade završnog računa.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava.

U cijenu uključeno:
Pohađanje online seminara preko platforme ZOOM, moguće postavljanje pitanja tijekom i nakon predavanja, materijali u digitalnom obliku.

Kratki sadržaj seminara

• Zakonska regulativa vezana uz sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava
• Godišnji izvještaj – popis imovine i obveza društva
• Računovodstvene politike i njihov utjecaj na računovodstveni i porezni rezultat
• Kako se provjeravaju računovodstvene evidencije
• Određivanje računovodstvenog i poreznog rezultata poslovanja
• Računovodstveni i porezni aspekt amortizacije
• Prihodi i rashodi i njihov utjecaj na uvećanje ili umanjenje osnovice poreza na dobit
• Odgođena porezna imovina
• Utvrđivanje poreznih obveza – priprema
• PDV prijava za zadnje obračunsko razdoblje
• Vrijeme za pitanja polaznika, razmjenu iskustava i raspravu

Raspored predavanja

Vrijeme
09:00 – 11:00Prvi dio predavanja
11:00 – 11:20
Pauza
11:15 – 13:20Drugi dio predavanja

Ovaj webinar je namijenjen za:
voditelje i djelatnike odjela računovodstva, financija, poreza, nabave, prodaje, voditelje i vlasnike računovodstvenih servisa, računovođe, sve osobe koje sudjeluju u pripremi dokumentacije za završni račun.

Radni materijali

U digitalnom obliku

Pitanja predavaču

Tijekom cijelog predavanja kroz glasovnu i chat komunikaciju

Platforma

ZOOM

Uvjerenje o pohađanu edukacije

U digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju, konferenciju ili online edukaciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukacijski program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija, konferencija i online programa i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

  • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
  • Popust za sudionike iz nevladinih udruga, humanitarnih organizacija i fizičke osobe: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.